Enhedslisten: Udvidelse af havnen blokerer for klima-målsætningen i Aarhus

Udvidelsen af Aarhus Havn, som fire partier i byrådet, S, K, V og SF nu vil gennemtrumfe, betyder samlet en øget CO2 udledning under anlæg og drift, uden noget mål for, hvordan vi opnår den besluttede CO2 neutralitet i Aarhus i 2030. Den politiske beslutning om at gennemføre etape et af lokalplan 1163 nu, er stik imod folkestemningen i Aarhus og de talrige indsigelser fra borgerne.

Enhedslisten mener fortsat, at beslutningen bør udskydes, at lokalplan 1163 skal afvises, og at man skal starte med at tage alternativerne i brug først. Der er ikke gennemført en seriøs analyse af effektivisering af anvendelsen af de eksisterende havnearealer. Der er ikke undersøgt hvordan en tørhavn ved Framlev kan etableres, som vi og mange andre foreslog i starten af sidste år. Der har ikke været en egentlig dialog med Grenaa Havn trods deres tilbud om samarbejde.

Enhedslisten deltog i starten af forhandlingerne, om udvidelsen af havnen, tirsdag d. 7.2. Men det stod ret hurtigt klart, at partierne S, K, V og SF på forhånd havde besluttet, hvordan forhandlingerne skulle forløbe, med en ramme som Enhedslisten ikke kunne godtage.

”Vi fik præsenteret en ramme, vi skulle sige ja til, for at være med i forhandlingerne. Men den var lavet for at få os til at gå fra forhandlingerne. På den måde graver man grøfter i forhold til os, der har fremsat forslag til alternativer, som kunne have opfyldt nogle af de krav, der stod i rammen. Det var en meget uskøn proces,” siger byrådsmedlem Thure Hastrup, der var med til at forhandle for Enhedslisten, som efter et par timer forlod forhandlingerne.

Et krav til at deltage i forhandlingerne var at sige ja til en ydermole og 44 hektar udvidelse i etape et, hvilket stort set svarer til den lokalplan 1163, som har været fremlagt før. Den politiske aftale mellem S, K, V og SF landede på en ydermole der indhegner 159 ha af bugten, mod 180 ha før. Den første etape er reducere fra 44 ha til 43 ha.

”Jeg troede, der ville være tid til en politisk drøftelse og muligheden for at få en bred aftale, men der bliver ikke givet ved dørene. I den indgåede aftale er der ikke sikret at vi lever op til kravene om CO2-neutralitet i 2030, så havneudvidelsen vil ødelægge muligheden for at nå klima-målsætningen i Aarhus. Der er heller ikke lyttet til aarhusianernes behov i forhold til udsigten ud over bugten,” siger Thure Hastrup.

Enhedslisten har tidligere, sammen med Nye Borgerlige og løsgænger Jakob Søgaard Clausen, foreslået, at der bliver holdt en vejledende folkeafstemning om havne-udvidelsen. Det blev afvist af et flertal i byrådet. Når Indstillingen til lokalplan bliver lagt frem, vil vi foreslå en folkeafstemning igen. Modstanden mod havneudvidelsen standser ikke, selvom et flertal i byrådet nu har indgået en aftale. Der er stadig en langvarig proces forude.

”Det her er bestemt ikke overstået endnu. Vi kommer til at kæmpe fra tue til tue frem til næste kommunalvalg i 2025,” siger Thure Hastrup.