Lån et gratis lokale

Initiativet med åbne lokaler skal understøtte byens frivillige miljøer og styrke samspillet mellem civilsamfund og aarhusianere med særlige behov eller social sårbarhed.

”Det er oplagt at bruge kommunens lokaler som ’lokale forsamlingshuse’, når de er ledige. Det har vi gjort i mange år på skoler og lokalcentre, så selvfølgelig skal vi også gøre det på socialområdet. Det vil både være til gavn for foreningerne og de aarhusianere, som bor de pågældende steder eller benytter dem i dagligdagen. Vi skal gøre op med berøringsangsten over for mennesker med handicap eller en sårbarhed, og det gør vi ved at omgås hinanden,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

I dag udlåner de enkelte sociale tilbud deres lokaler forskelligt. Fremover følger alle tilbud samme principper for udlån. Lokalerne udbydes på Aarhus Kommunes hjemmeside, så det bliver nemmere for foreningerne at finde frem til de lokaler, der bedst matcher deres behov. Der er tale om lokaler med plads til op til 150 personer.

Frivilligcenter Aarhus, som selv udlåner lokaler i midtbyen til frivillige sociale foreninger, hilser initiativet velkomment.

”Det giver bare rigtig god mening at stille tomme lokaler til rådighed, og det er især en fordel for lokalt forankrede foreninger og aktiviteter, fordi lokalerne er fordelt over hele byen. Initiativet vil bidrage til den tætte dialog og samarbejdet mellem kommunen og byens frivillige. Aarhus har mange foreninger, som gør en stor, social indsats, så vi har en fælles interesse i at understøtte deres arbejde,” siger Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus.

Det er altid op til den lokale ledelse på det enkelte sociale tilbud at godkende udlån af lokaler.