”Det hjælper mig også videre”

En af dem, der både vil og kan, er Dan Hansen, som har været på Østervang det sidste halve år:

Det giver mig sikkerhed og glæden ved at se, at jeg kan noget, som giver værdi for andre. Det hjælper mig også videre.
Dan Hansen

”Det giver mig sikkerhed og glæden ved at se, at jeg kan noget, som giver værdi for andre. Jeg har tidligere arbejdet som skovhugger, og den baggrund kan jeg bruge her, når vi håndterer træ og producerer brænde. Det hjælper mig også videre. Jeg flytter snart i egen lejlighed, og indtil jeg finder ud af, hvad jeg kan lave fremover, må jeg komme her frivilligt hver dag. Så er det ikke alt i mit liv, der forandrer sig på én gang. Det ser jeg frem til.”

Produktionsopgaverne på Østervang inkluderer foruden kløvning og salg af brænde fremstilling af afmærkningspæle til vejarbejde samt dele til skydelåger. For brugerne er det en god mulighed for at skabe sig en meningsfuld hverdag – og som en lille bonus tjene et mindre skattepligtigt honorar.

Succesen skyldes i høj grad i det samarbejde, Østervang har etableret med private og offentlige firmaer om produktionen. Det gælder blandt andre vejdirektoratet, som bruger massevis af de afmærkningspæle, som brugerne producerer og pakker. Man har her formået at finde opgaver, som passer godt til brugernes forudsætninger, og som er relativt fleksible med hensyn til produktionens omfang.

”Hvor er der mest brug for min hjælp i dag?”

Bent Bach Christensen, en anden bruger og beboer på Forsorgshjemmet Østervang, er heller ikke i tvivl. Det er meningsfuldt, når man gennem arbejde kan skabe værdi og glæde for andre og ”give noget tilbage”. Og det gør han hver dag på forsorgshjemmet i Tranbjerg sammen med mange af de andre brugere.

”Jeg møder ind om morgenen og spørger til, hvor der er mest behov for min hjælp – hos montering, i pæleproduktionen eller med brændsel – og så går jeg ellers i gang. Det samme gælder i køkkenet, når der har været spisning. Personalet hjælper mig, og her kan jeg hjælpe dem. Jeg kan ligeså godt hjælpe folk, hvor der er behov, for det giver meget mere mening for mig end mine alternativer,” siger Bent. Til spørgsmålet om, hvor han ser sig selv om nogle år, er svaret foreløbigt, men positivt:

”Det er ikke sikkert, jeg er til [om nogle år]. Jeg er født i ’58 og har haft et hårdt liv. Men jeg vil gerne blive ved med at være her, hvor jeg har mit eget sted at være, gode rammer og noget værdifuldt, jeg kan skabe.”

Alle kan bidrage

På Østervang får alle mulighed for at bidrage, og det gør stedet til en succes for brugerne. 

De er udsatte borgere, som typisk kommer fra hjemløshed og har sociale og/eller psykiske problemer, og som i forskellige grader ønsker at skabe sig en bedre tilværelse eller stabilisere sig på et roligt sted med tilpassede og støttende rammer. Metoden er at ”skabe rammer til at lave sine egne rammer”, så brugerne både kan udfolde sig med noget nyt og arbejde med noget mere fast og vedholdende efter evne og behov – og lyst, for det hele foregår på frivillig basis.

Personalet på Østervang kan også med deres kombination af socialfaglig ekspertise og håndværksmæssige kunnen give brugerne den bedst mulige støtte.

Og så er resultatet til at føle på: Blandt andre ting producerer brugerne fx brænde og træpiller, som du kan købe.

Køb af brænde

Som privatperson kan du købe brænde og træpiller fra Østervangs brændselsproduktion. Du kan både selv hente eller får leveret til døren.

Se prisliste m.m.