Socialstyrelsen støtter fire kommuners afprøvning af innovative løsninger til hjemløse unge

Ambitionerne er høje for de nye løsninger til hjemløse unge, der er udviklet i et samarbejde med Hjem til Alle. Løsningerne skal gøre, at unge fastholder en bolig, trives, på kort tid kommer godt på vej i uddannelse eller job, deltager i fællesskaber og øger deres livsmestringskompetencer. Løsningerne tilbydes i innovative samarbejder mellem kommuner, boligaktører og civilsamfundsaktører. Og de unge spiller en betydningsfuld rolle i designet af løsningen. 
 
Målet er, at ca. 60 boliger skal give tag over hovedet til gruppen af hjemløse unge. Gruppen tæller i dag ca. 670 unge mennesker i de fire kommuner, der lever på gaden, på herberg eller sover på sofaer hos netværk og familie. Boligerne tilbydes i kombination med stærke fællesskaber og social støtte til de unge. Nogle boliger er klar til indflytning snart, og det er hensigten, at flere boliger kommer til i løbet af afprøvningsperioden. 
 
Socialstyrelsen støtter løsningerne med 5,4 mio. kr. i tre år, og løsningerne tager afsæt i Socialstyrelsens viden om Housing First for unge.
 
De nye løsninger er udviklet i samarbejde med nuværende og tidligere hjemløse unge, civilsamfundsaktører og boligaktører. Udviklingsarbejdet er støttet af Bikubenfonden.
 
Afprøvningen af de innovative løsninger bidrager med viden og erfaringer til det videre arbejde med at undersøge mulighederne i sociale investeringer i løsninger til unge hjemløse.
 
Aarhus etablerer boligmiljøer med social støtte og stærke fællesskaber
Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz glæder sig over bevillingen fra Socialstyrelsen og det kommende samarbejde med Hjem til Alle alliancen. Midlerne skal bruges til at etablere social støtte og aktiviteter på tværs af unge hjemløse og mere ressourcestærke unge.
 
”Den måde, vi bedst hjælper unge hjemløse tilbage til eget hjem, uddannelse og job, er ved at sikre dem en billig bolig og social støtte til at bo der. Den vision er vi i fuld gang med at føre ud i livet i Aarhus Kommune, hvor vi etablerer forskellige boligmiljøer for udsatte og hjemløse unge”, siger rådmand Kristian Würtz og fortsætter:
 
”Mange udsatte og hjemløse oplever, at de står uden for fællesskabet. Derfor skal billige boliger og sociale indsatser kombineres med miljøer og aktiviteter, der støtter dem i at indgå i fællesskaber og etablere netværk. Den indsats skal projektmidlerne være med til at understøtte. Helt konkret i form af sociale viceværter og fælles aktiviteter, der giver udsatte unge og ressourcestærke unge mulighed for at mødes på tværs eller bo dør om dør”.
 
Onsdag den 9. oktober 2019 tager Aarhus Byråd stilling til om patienthotellet i det tidligere Amtssygehus skal omdannes til 24 nye ungdomsboliger, hvor udsatte og ressourcestærke unge skal bo i fællesskab. De nye ungdomsboliger vil efter planen blive etableret side om side med Ungdomskulturhuset, som kommer til at spille en central rolle som en ramme omkring de nye fællesskaber.