Millionbeløb til sociale aktiviteter

Lektiehjælp og forebyggelse af mobning. Støtte til pårørende til psykisk sårbare. Aktiviteter for grønlandske familier. Det er en bred vifte af projekter, der får del i Aarhus Kommunes frivillighedsmidler på social- og beskæftigelsesområdet. 53 foreninger modtager beløb fra 5000 til 75.000 kroner. Pengene gør det muligt at gennemføre aktiviteter, der supplerer de kommunale indsatser på social- og beskæftigelsesområdet.

”Vi har et stærkt og levende foreningsliv i Aarhus, hvor mange lægger tid, kræfter og hjerteblod i at hjælpe andre. Det er et kæmpe aktiv for byen, som vi understøtter med de såkaldte frivillighedsmidler. Pengene gør en forskel for både de frivillige og de børn, unge og voksne, der får gavn af aktiviteterne. Men på den store klinge bidrager frivillighedsmidlerne også til at styrke sammenhængskraften og solidariteten i vores by,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Frivillighedsmidlerne uddeles efter anbefaling fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, som i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus har vurderet de indkomne ansøgninger. Mange af projekterne flugter med forvaltningens fokus på, at borgerne skal rustes til at mestre deres liv med afsæt i egne ressourcer, ønsker og drømme.

”I øjeblikket går vi igennem en hård tid med isolation og afsavn. Det går i særlig grad ud over de ensomme og sårbare, så vi har i høj grad brug for foreningernes sociale indsats. Derfor er det en ekstra fornøjelse af uddele frivillighedsmidlerne denne gang,” siger Kristian Würtz.

Sidst på året uddeles yderligere 1 million kroner fra frivillighedspuljen.

 

De tre største beløb uddeles således:

75.000 kroner til:

 • Stavtrup All Stars (Stavtrup Håndbold), som arrangerer håndbold for børn med forskellige udviklingshandicap

60.000 kroner til hver af følgende:

 • Bedre Psykiatri
 • Børns Voksenvenner Aarhus
 • Kvindemuseets kulturmøder

50.000 kroner til hver af følgende:

 • Cafe Parasollen Viby
 • Det Kærlige Måltid
 • Foreningen Grønlandske Børn
 • Hjælp til Hjemløse
 • Mødrehjælpen Aarhus
 • SIND Pårørenderådgivning
 • Ungdommens Røde Kors Aarhus