Udvidet hjælp til udsatte børnefamilier

Coronakrisen presser børnefamilierne, og det går især ud over de udsatte familier. Det mærker man i Aarhus Kommunes familiecenter, som yder vejledning og støtte til børn og familier, der har behov for støtte i hverdagen. Antallet af henvendelser til rådgivningstilbuddene stiger. Derfor er åbningstiden udvidet, så borgerne kan søge hjælp alle ugens dage. Det gælder også hen over påsken. Alle familier i Familiecentret har fået brev om de udvidede muligheder.

”Jeg synes, det er godt, at man søger hjælp i en tid, hvor man nemt kan føle sig overladt til sig selv, fordi vi alle sammen lukker os inde. Men det fortæller også, at presset stiger på de udsatte børnefamilier, og det er bekymrende. Derfor har vi skruet op for indsatsen, både i vores rådgivningstilbud og i den løbende kontakt til de familier, der har et forløb i Familiecentret,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Familiecenteret gennemgår løbende alle sager – omkring 4700 – for at identificere de familier, hvor der er behov for en opsøgende kontakt og eventuel særlig indsats. Dialogen foregår primært telefonisk eller digitalt, men kan også foregå som walk and talk-møder i det fri. I de mest akutte sager gennemføres fysiske møder som vanligt, under hensyntagen til de gængse hygiejneråd og restriktioner.

”Det er selvfølgelig en udfordring i det sociale arbejde, når man som medarbejder ikke kan besøge borgerne eller mødes fysisk. Så det er helt afgørende, at vi holder fast i en løbende, tæt kontakt og er ekstra opmærksomme på, om der er noget, der kræver handling,” siger Kristian Würtz.

Mens mulighederne for vejledning øges, så falder antallet af underretninger. Skolerne har fået indskærpet deres pligt til at underrette Familiecentret, hvis der er forhold omkring et barn, der giver anledning til bekymring for barnets trivsel og sundhed. Alle underretninger vurderes inden for 24 timer.

”Underretninger er det vigtigste redskab til at spotte udsatte børnefamilier, der er gået under radaren. Når antallet af underretninger falder, så risikerer vi, at der er børn, der ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor vil jeg gerne appellere til, at vi alle er ekstra opmærksomme på vores medmennesker i denne tid, og kontakter Familiecentret, hvis noget vækker bekymring,” siger Kristian Würtz.

 

Rådgivningstilbud for udsatte børnefamilier under coronakrisen

  • Familiecentret: 89 40 62 00. Åben i dagtimerne.
  • Børn- og Ungevagten: 89 40 20 00 (følg telefonsvarerens anvisninger). Åben uden for normal åbningstid samt døgnet rundt i weekender og helligdage.
  • Åben, anonym rådgivning: 80 33 10 44. Åben i dagtimerne, også i påsken.
  • Rådgivning for forældre til børn med handicap: 41 87 37 59. Åben i dagtimerne, også i påsken.

Læs mere om rådgivningstilbud (åbner i nyt vindue)