Større frihed til langtidsledige borgere

Hvad sker der, når langtidsledige borgere får mulighed for at finansiere og designe deres egen jobplan? Det har Jobcenter Aarhus afprøvet med positive resultater i form af projektet Langtidsledige tager teten, der blev finansieret af Velux-fonden. Flere kom i arbejde og selvforsørgelse sammenlignet med ledige, der ikke var omfattet af projektet.

På den baggrund foreslår social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz, at borgerbudgetter fremover bliver et målrettet tilbud til borgere, der har de fornødne ressourcer til at formulere og forfølge deres egen vej til enten et job eller som selvstændig.

”Vi kan se, at det giver et boost til både selvtilliden og optimismen, når borgerne får frihed til at lægge deres egen jobplan ud fra egne ønsker og behov. De tager ansvar for deres jobsøgning på en anden måde, og det skaffer flere i arbejde og selvforsørgelse. Desuden er det udtryk for, at vi som jobcenter tror på borgerne og har tillid til, at de bedst ved, hvad der skal til. Det styrker dialogen og samarbejdet mellem borger og jobkonsulent,” siger Kristian Würtz.

Borgerbudgetter indebærer, at langtidsledige borgere kan få op til 35.000 kroner, som de kan bruge på det, som de finder nødvendigt for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Det kan være et kursus, et kørekort, en computer eller andet udstyr, fx til opstart af egen forretning.

”Det er afgørende, at borgerne får et budget at råde over, men pengene kan ikke stå alene. Det er lige så afgørende, at borgerne får sparring og vejledning undervejs, og at jobcentret kvalificerer den enkelte borgers jobplan ud fra en kritisk og realistisk vurdering. Borgerbudgettet er ikke en blankocheck, men en mulighed for at afsøge nye veje i et beskæftigelsessystem, der er blevet alt for regelbundet og ufleksibelt. Forhåbentlig vil de aarhusianske borgerbudgetter inspirere andre til at tænke i nye løsninger,” siger Kristian Würtz.

Det forventes, at 30 borgere årligt vil få tilbud om et borgerbudget. Jobcenteret vurderer, hvilke borgere der er i målgruppen for tilbuddet.

__________

Fakta om Langtidsledige tager teten

Projektperioden løb fra december 2015 til juni 2018. 97 langtidsledige borgere deltog i projektet. Seneste gennemgang af resultaterne (maj 2019) viste, at:

  • 37 ud af 97 deltagere var blevet selvforsørgende
  • Graden af selvforsørgelse er 15 procentpoint højere for deltagerne sammenlignet med kontrolgruppen
  • Deltagerne har i gennemsnit haft 476 lønnede timer mod 334 timer for kontrolgruppen. Det svarer til 42 procent flere timer.

Der følges atter op på projektets resultater i sommeren 2020.

Læs evalueringsrapporten