Forslag om nyt tilbud til hjemløse

I tæt samarbejde med Kirkens Korshær lægger social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz op til, at der findes plads til et nyt tilbud til voksne hjemløse på den sydlige del af Godsbanearealet, tæt på Ringgadebroen, som en del af den kommende udviklingsplan for området. Det er ambitionen, at Kirkens Korshær bygger tilbuddet for egne penge og fondsmidler, mens Aarhus Kommune finder en egnet byggegrund. Tilbuddet kan stå færdig om 3-4 år.

”Byen vokser, og vi udvikler mange, nye boligområder. Det er vigtigt, at vi får tænkt vores socialpolitik ind i byudviklingen, så vi får de rigtige rammer for vores sociale indsatser. Aarhus er en stor by, der tiltrækker mange nye borgere, også socialt udsatte. Dem skal vi naturligvis kunne rumme,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Hvis forslaget kommer til at indgå i udviklingsplanen, vil det betyde, at Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Nørre Allé deles og placeres på henholdsvis Sydhavnen og Godsbanearealet.

”I Kirkens Korshær er vi glade for den politiske velvilje til en byudvikling, der fortsat sikrer gode rammer for byens udsatte og hjemløse. Vi tror på, at støtte og hjælp virker bedst med udgangspunkt i egen bolig. Samtidig kan vi på Godsbanen og i Sydhavnen skabe gode forhold for de udsatte og hjemløse, der i en periode har svært ved at være i egen bolig. Vi kan skærpe og målrette indsatsen - både for de ensomme, misbrugerne, de psykisk syge og de mere varigt hjemløse,” siger Niels Bjørnø, leder af Kirkens Korshær i Aarhus.

Kristian Würtz uddyber: ”Vi har i flere år haft en uholdbar situation omkring Klostertorvet med utryghed for beboere og erhvervsdrivende, og uværdige forhold for de socialt udsatte. Jeg forventer, at vi med en opdeling og flytning af Kirkens Korshærs døgnvarmestue vil aflaste området, samtidig med at vi får bedre mulighed for at hjælpe de udsatte.”

Ét samlet hus for unge udsatte

Kirkens Korshær vil beholde sin bygning i Nørre Allé, som skal bruges til et nyt ungehus med fokus på at hjælpe og fastholde udsatte unge i bolig, uddannelse og beskæftigelse.

”Med ét samlet ungehus kan vi tilbyde de unge stabilitet og håndholdt støtte til at komme videre i livet. Det giver os mulighed for sammenhængende indsatser, som tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, hvad enten det gælder en vej ud i bolig, uddannelse og beskæftigelse, eller støtte til behandling,” siger Niels Bjørnø.

”Natpladser og varmestuer giver ly for natten, men hjemløse har brug for en bolig og en hjælp, der kommer hele vejen rundt om den enkelte i forhold til social støtte, sundhed, eventuel misbrugsbehandling, uddannelse og job. I det lys giver det rigtig god mening med et nyt ungehus, der kan arbejde med de unge i et langsigtet perspektiv,” siger Kristian Würtz.