Socialrådmandens kommentar til påtænkt afgørelse fra Socialtilsyn Midt om Borgercenter Nord

Der må ikke herske tvivl om, at jeg er meget bekymret for den aktuelle situation. Det er vores vigtigste opgave at sikre borgernes sundhed og trivsel på alle vores tilbud, og derfor ser jeg på tilsynets kritik med den største alvor. Det samme gælder de fortællinger, jeg hører fra pårørende, som oplever, at deres nærmeste ikke får den omsorg, de har behov for. Den oplevelse bør ingen borgere eller pårørende sidde tilbage med.

Vores opgave er nu at sætte alle sejl til for at rette op på de ting, der endnu ikke er i orden. Tilsynet skal modtage et tilfredsstillende svar og en handleplan i august, og arbejdet med det er i fuld gang. Men vi skal naturligvis ikke vente til august med at handle. Derfor har jeg bedt forvaltningen om hurtigst muligt at sætte ind over for de konkrete, kritiske forhold, som tilsynet peger på i sin rapport.

På den baggrund har forvaltningen blandt andet sat gang i opfølgning med sundhedsteams omkring de borgere og bosteder, hvor tilsynet udtrykker bekymring for enkelte borgeres trivsel, og indført ny instruks for indberetning af magtanvendelser på tværs af hele Borgercenter Nord. Disse og andre tiltag fortsætter, sideløbende med at arbejdet med den endelige handleplan pågår.

Jeg har også bedt formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget om at indkalde til et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor udvalgets medlemmer kan blive orienteret om de aktuelle handlinger og få svar på de spørgsmål, der måtte være.

Jeg har et håb og en tro på, at vi kan lykkes med at rette op på de fejl, som tilsynet har påpeget. Også inden for den nuværende økonomiske ramme. Samtidig er der ingen tvivl om, at ressourcerne er afgørende for den service, vi kan levere. Jeg hilser alle forslag om flere penge til området velkomne, både nu og i de kommende budgetforhandlinger. Det er penge, der vil falde på et tørt sted, og det flugter med mine ønsker for det kommende budget.

Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz