Red Barnet og Aarhus Kommune inviterer flygtningefamilier på sommerskole

I uge 30 tilbyder Aarhus Kommune i samarbejde med Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og flere andre frivillige organisationer en uges sommerskole til flygtningefamilier med børn. Målgruppen er familier, hvor forældrene modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og derfor er forpligtede til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Sommerskolens program er nemlig sat sammen, så det er muligt både at passe beskæftigelsesindsatsen og samtidig tilbringe tid sammen som familie og med andre børnefamilier.

”Det betyder meget for både børn og voksne at få et pusterum fra en presset hverdag, hvor de kan danne nye relationer med andre familier i tilsvarende situation. Børnene får gode oplevelser med hjem i rygsækken, som de kan fortælle kammeraterne om, når de er tilbage i hverdagen. Derfor er vi meget glade for, at vi kan afholde sommerskolen sammen med Aarhus Kommune og flere andre frivillige organisationer,” siger Rasmus Egeskjold, leder af frivillige og sociale aktiviteter i Red Barnet.

Sommerskolen understøtter den lovpligtige beskæftigelsesrettede indsats og giver forældrene undervisning i dansk kultur og danske normer som et led i deres integrationsforløb. Kurset styrker også forældrenes forståelse for hverdagsliv og forældreskab i Danmark og forældrenes relation til arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Derudover tilbyder sommerskolen sociale aktiviteter for både børn og forældre.

Sommerskolen afvikles i et tæt samspil mellem medarbejdere fra Aarhus Kommune og de frivillige. Samarbejdet omkring årets sommerskole bygger videre på de praktiske erfaringer, Aarhus Kommune og Red Barnet gjorde sig i 2017 og 2019. I 2017 skabte et pilotprojekt rammerne for den første fælles sommerskole. Pilotprojektet viste, at sommerskolen fremmer både integration, beskæftigelse og trivsel i familierne.

”Sommerskolen giver os mulighed for at lave et intensivt og tilrettelagt integrationsforløb med særskilt fokus på vejen til beskæftigelse i sommerferien og samtidig støtte op om familiernes samvær og trivsel. Det er med andre ord en oplevelse, hvor beskæftigelsesindsatsen går hånd i hånd med gode sociale tilbud, og hvor børn og forældre får mulighed for at indgå i nye fællesskaber og danne relationer. Det gælder ikke mindst de børn, hvis forældre ikke har lov til at holde ferie, når skolen er lukket,” siger centerchef i Aarhus Kommune, Mette Skou Seiersen.

Sommerskolen vil også byde på undervisning i arbejdsidentitet på det danske arbejdsmarked, muligheder på det aarhusianske jobmarked, oplæg fra tidligere flygtninge der er kommet i job og om familieliv i Danmark.