Flere forsorgspladser til hjemløse

Hjemløse og andre socialt udsatte borgere er i særlig risiko, hvis de smittes med coronavirus. Derfor indretter Aarhus Kommune 13 særlige forsorgspladser, hvoraf de 10 målrettes voksne på Forsorgshjemmet Østervang. Tre pladser er beregnet for unge og indrettes på Ungeherberget Malmøgade. Pladserne indrettes med egen indgang og separate toiletforhold for at sikre mod smittespredning.

”Vi gør altid, hvad vi kan, for at skaffe pladser til syge borgere, der henvender sig på vores forsorgshjem med feber eller andre symptomer. Men i forhold til coronavirus har vi et særligt ansvar, fordi sygdommen er så smitsom, og hjemløse og andre socialt udsatte er ekstra sårbare. Derfor etablerer vi særlige forsorgspladser, hvor borgere, der har COVID-19, kan opholde sig afskærmet fra resten af beboerne,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Hvis smittespredningen i samfundet gør det nødvendigt at oprette flere pladser end de 13, forbereder kommunen at udvide med yderligere 10 pladser på henholdsvis forsorgshjemmet Tre Ege og forsorgstilbuddet Nordbyen.

”Vi følger udviklingen nøje og er klar til at opruste med flere, afskærmede forsorgspladser, hvis det viser sig nødvendigt. Det håber vi ikke, bliver tilfældet,” siger Kristian Würtz.

Endelig har kredsen bag vinterherberget besluttet at forlænge herbergets åbningstid med en måned.

”Det er vigtigt at sige, at alle forsorgshjem er åbne, selvom de kører for nedsat kraft som følge af den generelle nedlukning. Det samme gælder en lang række andre tilbud som herberger, døgnvarmestue, stofindtagelsesrum og Værestedet i Jægergårdsgade, som er et fast holdepunkt for mange udsatte i hverdagen. Vi opfordrer til, at de borgere, som har en bolig opholder sig derhjemme for at passe på sig selv og andre. Men hvis man har brug for hjælp, så skal man naturligvis kunne opsøge den,” siger Kristian Würtz.

Værestedet i Jægergårdsgade har tæt kontakt til de borgere, som er hjemsendt til egen bolig. Der er oprettet hotline til Værestedet, og medarbejderne tager kontakt med borgere, som de ikke hører fra over et par dage. Borgere, der er hjemsendte, får tilbud om at afhente mad i døren ved Værestedet. Hvis dette er umuligt, bringer medarbejdere mad ud til borgere.

Socialforvaltningen har løbende møder med Aarhus Kommunes Udsatteråd, den regionale psykiatri og de hjemløses organisation, SAND, for at drøfte udviklingen og eventuelt behov for nye initiativer.

 

FAKTA: Coronaberedskab for socialt udsatte

 

Tilbud til hjemløse

  • Byens kommunale forsorgshjem er alle åbne. Der er fokus på at minimere smittespredning mellem beboere og personale og på at minimere brugen af personaleressourcer.
  • Indretning af 13 særlige forsorgspladser for borgere med COVID-19.
  • Mulighed for 10 ekstra pladser, hvis behovet opstår.
  • Værestedet i Jægergårdsgade har reduceret åbningstiden og opfordrer borgere med egen bolig til ikke at komme - dette for at passe på sig selv og andre. Værestedet har fortsat åbent alle ugens dage.
  • Kirkens Korshær har åben på døgnvarmestue, ungeherberg, stofindtagelsesrum og det grønlandske værested. Der er reduceret åbningstid på døgnvarmestue.
  • Midlertidig opnormering af opsøgende medarbejdere på gaden.

Tilbud til socialt udsatte

  • Botilbud og bofællesskaber til udsatte borgere og borgere med psykisk sårbarhed er fortsat i drift. Der er fokus på at minimere smittespredning mellem beboere og personale og på at minimere brugen af personaleressourcer.
  • En række tilbud er fysisk lukket. Medarbejderne og hjælpen vil fortsat være tilgængelig, men kontakten vil foregå skriftligt, telefonisk eller virtuelt. Dette gælder fx kontakten til jobkonsulenter, flere af dagtilbuddene og Socialvagten.
  • For bostøtte i eget hjem gælder, at der tilbydes fysiske besøg hos borgere, hvor telefonisk eller virtuel støtte ikke er tilstrækkelig.