Aarhus Kommune uddeler 1,4 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde

To gange årligt uddeler Sociale Forhold og Beskæftigelse frivillighedsmidler til frivilligt socialt arbejde, som supplerer, understøtter eller bidrager til at udvikle kommunale indsatser. I denne omgang har 54 ansøgere fået midler til projekter, som kommer både børn, unge og voksne til gode.

”Civilsamfundet og de frivillige organisationer gør et vigtigt stykke arbejde for at hjælpe socialt udsatte aarhusianere ind i fællesskaber, der tager højde for deres udfordringer og behov,” siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, og fortsætter:

”Derfor er det vigtigt, at vi med frivillighedsmidlerne både kan fastholde nogle af de gode initiativer, der allerede er i byen, og samtidig være med til at sikre, at kommune og civilsamfund sammen kan afprøve nye projekter til gavn for aarhusianere med sociale udfordringer, psykisk sårbarhed eller handicap.”

Ansøgerne har søgt støtte til en bred vifte af projekter med fokus på blandt andet fællesskaber, netværk, sundhed, trivsel, integration og beskæftigelse. Alle indsatser er lokalt forankrede og drives af frivillige foreninger eller organisationer.

De 54 ansøgere modtager tilsammen knap 1,4 millioner kroner i støtte.

Se dette års modtagere af §18-midler under 'Download'.

Om §18-puljen:
Med §18-puljen – også kaldet frivillighedsmidlerne – støtter Sociale Forhold og Beskæftigelse frivilligt socialt arbejde for socialt udsatte børn og voksne. Puljen uddeles to gange årligt med ansøgningsfrist i februar og oktober. Der findes ligeledes en § 18-pulje i Sundhed og Omsorg, som er rettet mod ældreområdet.

I vurderingen er der lagt vægt på ansøgningernes målgruppe, at ansøgningerne er i tråd med Sociale Forhold og Beskæftigelses overordnede fokusområder, at der er et stort element af frivillighed samt at ansøgningerne supplerer tilbud i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Fra næste år vil der i fordelingen af §18-midlerne blive lagt særligt vægt på, at projekterne er i tråd med Den Sociale Bæredygtighedsplan, som er Sociale Forhold og Beskæftigelses nye retning for samarbejdet med borgerne. Herunder at projekterne medvirker til at forbygge sociale udfordringer, styrke målgruppens selvstændighed samt skabe tværgående og sammenhængende løsninger for udsatte aarhusianere.