Færre aarhusianere lever i fattigdom

I dag lever færre aarhusianere i fattigdom end for blot et år siden. Det viser en ny redegørelse fra Aarhus Kommune.

Siden september sidste år er antallet af aarhusianere på offentlig forsørgelse, der lever under fattigdomsgrænsen, faldet med 22 procent – fra 1.577 personer i 2020 til 1.229 personer i år. Og det er særligt de unge under 30 år, der har været en del af den positive udvikling.

”Det er særligt de job- og uddannelsesparate unge, der har formået at rive sig løs af fattigdommen på trods af corona og nedlukninger. Det er rigtig positivt, fordi vi ved, at fattigdom ofte fører andre sociale udfordringer med sig, som ikke bare spænder ben for en god start på voksenlivet, men kan hænge ved i mange år frem. Samtidig viser det, at det kan betale sig at investere i at få flere med ind på arbejdsmarkedet, og jeg tror på, at vi med de seneste investeringer på beskæftigelsesområdet kan hjælpe endnu flere aarhusianere ud af fattigdom,” siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Det seneste år er der også sket en positiv udvikling i børnefattigdommen i Aarhus. Sidste år voksede 1.993 børn op i en familie, hvor en enlig forælder eller begge forældre havde været på offentlig forsørgelse i mere end et år. I år er antallet faldet til 1.765.

”Det varmer, at færre aarhusianske børn vokser op i fattigdom, men vi har forsat lang vej til at udrydde børnefattigdommen helt. En ny rapport fra Egmont Fonden har i denne uge bekræftet, at fattigdom har store konsekvenser for børns trivsel og faglige og sociale udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper mor og far i arbejde, og at vi gør det med blik for hele familiens behov og udfordringer, så vi tidligt får brudt mønstret,” siger social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz.

Aarhus Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med at hjælpe forældre i udsatte familier tættere på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem fremskudte indsatser i udsatte boligområder og særlige beskæftigelsesindsatser.

Men skal vi også i fremtiden sikre, at færre aarhusianere lever under fattigdomsgrænsen, må vi også kigge ud over egne initiativer, mener rådmanden:

”Hvis vi skal sikre, at den positive udvikling fortsætter, skal vi være på forkant med kommende reformer på beskæftigelsesområdet. Vi afventer fortsat, at forhandlingerne om et nyt ydelsessystem når til ende. Og selvom Ydelseskommissionens forslag indeholder mange positive takter om forenkling, er jeg bekymret for, at nogle af forslagene kan få store konsekvenser for aarhusianere i eller på kanten af fattigdom. Det gælder blandt andet forslaget om at afskaffe den forhøjede kontanthjælpssats for unge med en psykisk diagnose.”

Rådmanden håber derfor, at det tiltrædende byråd i Aarhus er klar til at udfordre Christiansborg på reformens indhold.

Byrådet behandler onsdag Aarhus Kommunes Fattigdomsredegørelse 2021.

Læs Fattigdomsredegørelsen 2021

Læs mere om investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet

Læs Beskæftigelsesplan 2022 (behandles på onsdagens byrådsmøde)


Antal ydelsesmodtagere under fattigdomsgrænsen i Aarhus Kommune, september 2019-2021

Ydelsesmodtagergruppe

2019

2020

2021

Uddannelsesparate under 30 år

415

454

274

Jobparate under 30 år

128

153

99

Aktivitetsparate under 25 år

525

548

505

Modtagere af integrationsydelse/ selvforsørgelsesydelse/ overgangsydelse – enlige eller samboende uden børn

366

422

351

I alt

1.434

1.577

1.229


Antallet af børn, hvor begge forældre eller eneforsørger har været på offentlig ydelse i mere end ét år

Børn/Familier

August 2020

August 2021

Antal børn

1.993

1.765

Antal familier

1.098

1.021Om fattigdomsredegørelsen:
I 2015 vedtog byrådet i Aarhus, at der skal ske en årlig afrapportering af fattigdom til byrådet. Formålet er at følge udviklingen i fattigdom i Aarhus og drøfte muligheder for at forebygge og bekæmpe fattigdom.

Aarhus Kommunes definition af fattigdom tager udgangspunkt i OECD’s fattigdomsgrænse. I Aahus Kommune vurderes man at være fattig, hvis man har en indkomst inkl. økonomiske tilskud, der er mindre end halvdelen af medianindkomsten.

Fattigdomsredegørelsen giver alene et billede af fattigdom blandt ydelsesmodtagere i Aarhus Kommune. Opgørelsen af fattigdom i Aarhus baserer sig på tre indikatorer: Antal ydelsesmodtagere med en indkomst under den aarhusianske fattigdomsgrænse, antal børnefamilier i Aarhus, hvor begge forældre har været på overførselsindkomst i mere end ét år samt antallet af boligudsættelser.