Handicaptilbud vælger brugerråd og pårørenderåd

I sommer vedtog byrådet i Aarhus, at alle dagtilbud og botilbud for voksne med handicap skal have mulighed for at oprette et bruger- eller pårørenderåd, hvis de ønsker det. På den baggrund er tilbuddene nu i gang med at vælge bruger- eller pårørenderåd, som kan træde i kraft i det nye år. De nye råd indgår som led i en generel styrkelse inddragelsen af borgere og samarbejdet med pårørende. Udover rådene rummer samarbejdet blandt andet indflytningssamtaler, temaaftener for pårørende, øget kommunikation og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

”Det er ikke nyt, at vi har bruger- og pårørenderåd på vores tilbud. Men det er nyt, at vi gør en aktiv indsats for, at alle vores tilbud tager stilling til, om de vil have et råd, og hvem der skal sidde i det. Vi ser bruger- og pårørenderådene som et stort aktiv, fordi de kan fremme dialogen, samarbejdet og medindflydelsen i dagligdagen. Det øger tilliden og giver en bedre relation. Derfor er jeg også glad for, at stort set alle tilbud vil oprettet et råd,” siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

I forlængelse af de nye bruger- og pårørenderåd formuleres et fælles kodeks for samarbejdet mellem pårørende og professionelle. Rådene kan rejse forslag og rådgive om konkrete forhold, der har betydning for brugernes trivsel. Rådene er ikke ansvarlige for ledelsesmæssige beslutninger, men den lokale ledelse kan vælge at uddelegere beslutningskompetencen til bruger- eller pårørenderådet i konkrete sager, hvis både ledelsen og rådet vurderer, at det er relevant.

Hos handicaporganisationerne er der stor tilfredshed med, at bruger- og pårørenderåd nu udbredes til alle tilbud, der ønsker det.

”Lev Aarhus har i flere år drøftet bruger- og pårørenderåd med forvaltningen, og det er virkelig dejligt, at vi nu for alvor er kommet i gang. Vi er meget tilfredse med, at både pårørende, organisationer, ledere og medarbejdere har været involveret i processen. Lev Aarhus har rigtig gode erfaringer med pårørenderåd, og vi er overbeviste om, at det vil føre til et givende samarbejde til gavn for mennesker med udviklingshandicap, hvis rådene tør tage den ærlige og konstruktive dialog,” siger Anne Kjeld Pedersen, formand for Lev Aarhus, som sammen med Autismeforeningen, Hjerneskadeforeningen og pårørenderepræsentanter indgår i en følgegruppe for rådene.

”Jeg håber, at en tæt og åben dialog mellem pårørende, borgere og ledelsen på bostederne vil være med til at forbedre forholdene for beboerne. Jeg tror, at gode relationer, gensidig forståelse samt viden om, hvorfor nogle ting ikke er lette at løse, vil fjerne stress fra både pårørende og personale. Hvis en stilling står åben i lang tid eller besættes af en ufaglært, skyldes det måske den barske kendsgerning, at der ikke er ansøgere med specialviden og ikke ond vilje fra ledelsens side,” siger Marianne Banner, formand for Autismeforeningen kreds Østjylland, og fortsætter:

”Jeg håber, at pårørende vil arbejde politisk og konstruktivt sammen med ledelsen på bostederne for at gøre tilbuddene til gode steder at bo og udfolde sit liv.”

Der afholdes valg på flere end 40 tilbud i løbet af de næste måneder.