Nyt optag på uddannelse for unge aarhusianere med handicap

En ny aftale mellem Aarhus Kommune og Glad Fonden sikrer, at syv unge med autisme eller andet kognitivt handicap kan starte på Flexuddannelsen i august 2022.

Flexuddannelsen er en toårig overbygning for unge, der har taget en STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – og som ønsker at prøve kræfter inden for køkken, detail, lager eller grøn service. Uddannelsen består af praktik i en virksomhed og teoretisk undervisning med en faglærer, som tager udgangspunkt i de oplevelser, eleverne har i virksomheden.

Flexuddannelsen, som har kørt som et forsøg i Aarhus Kommune siden 2018, skal dermed klæde eleverne på til en fremtid på arbejdsmarkedet. Og uddannelsen har været en stor succes:

”Jeg har efterhånden mødt en del elever på Flexuddannelsen, og meldingen er klar: Uddannelsen giver selvtillid og en tro på egne evner. Under uddannelsen får de unge konkrete færdigheder, de kan tage med sig videre i en ansættelse, og samtidig bliver de en del af et socialt arbejdsfællesskab,” siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, og fortsætter:

”Også virksomhederne har stort udbytte af uddannelsen, som er en vej til at rekruttere stabile og engagerede medarbejdere. For mange af de unge resulterer uddannelsen i et fleksjob, og Flexuddannelsen er dermed med til at sikre et arbejdsmarked, hvor der er plads til og brug for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan starte endnu et hold op, og jeg håber, at uddannelsen i fremtiden kan blive et tilbud for alle unge med særlige behov – uanset hvilken kommune de bor i.”

Flere end otte ud af ti af de unge, der har gennemført Flexuddannelsen i Aarhus, bliver efterfølgende afklaret til et fleksjob. Det viste en delevaluering af forsøgsuddannelsen tilbage i foråret.

Derfor glæder Glad Fonden sig over, at en aarhusiansk virksomhed til sommer står klar til at tage imod endnu et nyt hold af flexelever.

”I Aarhus har vi et fantastisk samarbejde med Salling Group om uddannelserne inden for lager og detail. Når medarbejdere på alle niveauer samarbejder med en faglærer om at uddanne, og en vejleder samarbejder med kommunen om at støtte hele vejen rundt om de unge, når de virkelig langt på to år,” fortæller Lene, Timm, uddannelseschef i Glad Fonden.

Det nye hold elever starter op på lageruddannelsen til august. Aarhus Kommune går nu i gang med at visitere unge til uddannelsen.


Om Flexuddannelsen:

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge mellem 18 og 30 år, som har afsluttet en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, som siden 2018 har været afprøvet i Aarhus, København og Esbjerg. I foråret sikrede en ny aftale mellem regeringen og Folketingets partier, at Aarhus Kommune kunne videreføre forsøget med Flexuddannelse for unge med kognitivt handicap i 2021-2023.

Flexuddannelsen er udviklet og drives af Glad Fonden, og det nye optag i 2022 er delvist finansieret af Aarhus kommune og delvist fra national side med Udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmiljøområdet 2022-2025.

Læs mere om Flexuddannelsen