Fysiske rammer skal være en del af kvalitetsløftet på handicapområdet

Den seneste tids lokale og nationale debat har understreget behovet for et økonomisk løft til handicapområdet. Der skal afsættes ressourcer til mere faguddannet personale, men også de fysiske rammer på byens botilbud skal have et løft, mener social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz:

”De fysiske rammer er afgørende for borgernes trivsel og for den pædagogiske og socialfaglige indsats, der understøtter borgeren i at leve et så selvstændigt liv, som muligt,” siger Kristian Würtz og fortsætter:

”I dag bor flere aarhusianere med handicap i utidssvarende, nedslidte boliger, som hverken rummer eget toilet, badeværelse eller køkken. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Derfor er der brug for, at byrådet tænker hele vejen rundt om udfordringerne på handicapområdet, når der ved efterårets budgetforhandlinger skal sikres et kvalitetsløft på området.”

Tidssvarende og funktionelle fysiske rammer vil give beboerne mulighed for at tage del i eller løse hverdagsopgaver som madlavning og rengøring. Det kan på sigt bidrage til større selvstændighed og frigive tid til både den pædagogiske indsats og sociale aktiviteter.

Sociale Forhold og Beskæftigelse estimerer, at det vil koste i 23,1 mio. kr. at renovere og modernisere en række boliger i botilbuddene Hvilstedhus, Skovlund og Tranbjerg Bocenter samt en enkelt bolig på Snåstrup Vestergård, der i dag er uden badeværelse og køkken.

En række botilbud i kommunen har desuden udfordringer med indeklimaet i form af dårlig ventilation, uegnet belysning, små fællesarealer, slidte akustikløsninger og svigtende temperaturregulering. Forhold, som tilbuddene ikke har økonomi til at rette op på inden for den nuværende ramme.

”Byrådet har tidligere investeret i et bedre indeklima for børn og unge i dagtilbud og på skoler. Nu er tiden til, at også aarhusianere med handicap og aarhusianere med socialpsykiatriske udfordringer får et bedre indeklima,” siger Kristian Würtz, som foreslår, at byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne afsætter anlægsmidler til at rette op på indeklimaudfordringerne.

Med den 10-årige Investeringsplan 2024-2033 fik Sociale Forhold og Beskæftigelse penge til hovedparten af behovet for nye boliger og pladser på socialområdet frem til 2033. Derfor foreslår Sociale Forhold og Beskæftigelse med anlægsplanen for 2024-2025 at forbedre de fysiske rammer på eksisterende botilbud til gavn for beboernes trivsel, udvikling og sundhed.

Estimerede udgifter til ombygning af botilbudsboliger uden bade- og køkkenfaciliteter

Botilbud Boliger uden bad og toilet Boliger uden køkkenfaciliteter Mio. kr. 
Hvilstedhus 7 7 7,0
Skovlund 10 10 10,0
Bocenter Tranbjerg 6   6,0
Skovlund   1 0,1
I alt     23,1

 

Som følge af en ny tilsynsstruktur for voksenhandicapområdet er tilbuddene aktuelt i gang med en ny godkendelsesproces. For at opnå godkendelse skal botilbuddene have påbegyndt etablering af bade- og køkkenfaciliteter i boligerne senest i 2022.

Foreslået anlægsramme til øvrige udbedringer af indeklimaudfordringer på botilbud under Voksne, Job og Handicap samt Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Indeklimainitiativer Mio. kr.
Fx udbedring af dårlig ventilation, uegnet belysning, små fællesarealer, slidte akustikløsninger og svigtende temperaturregulering på de trængte botilbud 18,9
I alt 18,9