Bred politisk opbakning til bruger- og pårørenderåd

Alle aktivitets-, dag- og botilbud for voksne med handicap skal have mulighed for og støtte til at oprette et bruger- eller pårørenderåd. Det besluttede byrådet i Aarhus onsdag aften.

Etableringen af rådene sker på baggrund af en større analyse af pårørendesamarbejdet på området for voksne med handicap samt et byrådsforslag stillet af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Dorthe Borgkvist (UFP).

Etableringen af bruger- og pårørenderåd taler ind i en dagsorden, vi længe har haft på handicapområdet. Både brugerne og de pårørende er vigtige samarbejdspartnere, hvis vi skal lykkes med at skabe indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Derfor skaber vi nu et forum, som skal styrke forståelsen på tværs af brugere, pårørende og fagpersonale.
Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz

 

De lokale bruger- og pårørenderåd skal sikre, at brugere og deres pårørende har medindflydelse og medbestemmelse på brugernes trivsel, sundhed og sikkerhed. Og så skal samarbejdet i rådene understøtte en tættere dialog og stærkere relation mellem brugere, pårørende og personale.

 

Uanset om brugerne vælger at etablere et brugerråd eller et pårørenderåd er formålet det samme – at sætte fælles fokus på brugernes trivsel. Og vi har allerede gode erfaringer med både bruger- og pårørenderåd på en række af vores tilbud, hvor medlemmerne drøfter alt fra hjemlighed og årlige traditioner til den pædagogiske indsats.
Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz

Rådenes arbejde skal tilrettelægges lokalt med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov, dog ud fra en fælles overordnet ramme, der beskriver rådenes formål, opgaver og kompetencer. Sociale Forhold og Beskæftigelse stiller rådgivning og vejledning til rådighed i forbindelse med rådenes etablering og virke.

Etableringen af bruger- og pårørenderåd skal ses i sammenhæng med en række andre initiativer, der skal styrke pårørendesamarbejdet på handicapområdet, herunder indflytningssamtaler, temaaftener for pårørende, øget kommunikation og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Initiativerne er blevet til i samarbejde med borgere, pårørenderepræsentanter, ledere og medarbejdere samt en række lokale brugerorganisationer, som også vil blive inddraget i etableringen af bruger- og pårørenderådene.

Katalog over indsatser til styrkelse af pårørendesamarbejdet i Voksne, Job og Handicap:

https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/8c0e5ccf-e303-4e71-9435-048a5a8b4e2d/?redirectDirectlyToPdf=false