Aarhus med i samarbejde om anbefalinger til Nina Smith-kommissionen

Alt for mange unge begynder på en uddannelse, som de aldrig får gjort færdig. Op mod 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Dertil kommer, at unge med fysiske og psykiske handicap møder barrierer, når de vil tage en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Regeringen har nedsat Kommissionen for 2. generationsreformer med professor Nina Smith i spidsen. Årtiers aktive reformpolitik har leveret vigtige bidrag til dansk økonomi. Men der er også samfundsudfordringer, som ikke lader sig løse af de traditionelle reformveje. Der skal en ny generation af reformer til.

Rådmanden ser store potentialer i samarbejdet på tværs af de fire kommuner:

Vi ved, at vejen til det gode liv går gennem uddannelse og job. Med samarbejdet har vi en unik mulighed for at gøre en forskel for en stor gruppe unge mennesker. På tværs af kommuner og sektorer lægger vi nu hovederne i blød for at finde gode løsninger på de svære problemstillinger. Og vi inddrager naturligvis de positive erfaringer, vi lokalt allerede har gjort os med en aktiv investeringstilgang på ungeområdet.
Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz

4-byerne støtter kommissionens formål, der sigter mod at øge arbejdsudbud, produktivitet og velstand på sigt. Det skal ske via investeringer i den danske velfærdsmodel eller justeringer til styringen og indretningen af den offentlige sektor samt rammebetingelserne for erhvervslivet.

I samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen har 4-byerne arrangeret i alt fire workshops med forskellige temaer. Workshoppen i Aarhus har fokus på ungeområdet og finder sted torsdag den 24. juni.

Foruden repræsentanter fra kommissionen og kommunerne, deltager også aktører fra uddannelsesinstitutioner, virksomheder, elevorganisationer, tænketanke, fonde og forskningsmiljøet.

Formålet med workshoppen er at se nærmere på, hvor skoen trykker og aktivt få gjort noget ved de benspænd, som i dag hindrer os i at hjælpe flere unge i uddannelse og job. Helt konkret skal workshoppen munde ud i en række anbefalinger til kommissionens videre arbejde med ungeområdet.

Anbefalingerne fra alle fire workshops overdrages til Nina Smith-Kommissionen på en konference i september.