Strejke: Disse enheder i Sociale Forhold og Beskæftigelse er berørt af sygeplejerskernes strejke

De seneste uger har landets sygeplejersker skullet tage stilling til, om de ønsker at stemme for et forslag til en ny overenskomst. Forligsinstitutionen meddelte den 14. juni 2021, at et flertal af DSR’s medlemmer har stemt nej til forslaget, og at sygeplejerskerne derfor går i strejke. Strejken træder i kraft kl. 00.00 natten mellem den 18. og 19. juni 2021 i kommuner og regioner.

Der vil være nedsat aktivitet i de områder, hvor der varsles strejke, men der er ikke tale om egentlige nedlukning af funktionerne. Borgere kan fortsat kontakte enhederne, der er omfattet af strejke. Undtaget fra dette er abstinensbehandlingen i Rusmiddelcenter Aarhus, som lukker helt under strejken. Borgere med behov for akut lægehjælp/sundhedsfaglig indsats kan kontakte egen læge eller vagtlæge.

Afdelinger/tilbud

 • Bofælleskabet Hestehavevej
 • Bofælleskabet Kragelund
 • Bofælleskabet Provstebakken
 • Bofælleskabet Søndervangen
 • Hasle Kollegiet
 • Kragelund Botilbud
 • Windsor
 • Alkohol Modtagelsen, Rusmiddelcenter Aarhus
 • Socialpsykiatrisk Bostøtte team 1
 • Socialpsykiatrisk Bostøtte team 2
 • Socialpsykiatrisk Bostøtte team 4
 • Socialpsykiatrisk Bostøtte team 5
 • Udsatte bostøtte