Aarhus Kommune styrker rusmiddelindsatsen for borgere med dobbeltdiagnose

Beboere på fire socialpsykiatriske botilbud og -fællesskaber i Aarhus kan se frem til en mere intensiv og helhedsorienteret rusmiddelindsats i kendte omgivelser. I dag modtager kun få beboere behandling ved Rusmiddelcenter Aarhus, men det skal en ny indsats lave om på.

”Mange borgere med dobbeltdiagnose bruger rusmidler til at håndtere livet med psykiske udfordringer. Derfor hjælper vi borgerne bedst med en samtidig og tværfaglig indsats. Ved at integrere dele af rusmiddelindsatsen i botilbuddene, tror vi på, at borgerne vil opleve en bedre sammenhæng mellem bo- og behandlingstilbud, som kan motivere flere til at få hjælp,” siger social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz og fortæller, at indsatsen indebærer et tæt samarbejde mellem botilbud, Rusmiddelcenter Aarhus og regionspsykiatrien.

Den integrerede rusmiddelindsats skal skabe struktur og tryghed omkring rusmiddelforløbet, og flere individuelle samtaler og gruppeforløb skal sikre en bedre opfølgning på beboerens motivation, udvikling og ønsker for fremtiden. Der skal arrangeres flere aktiviteter ud af huset, som kan fungere som øvebaner og give beboerne et frirum fra omgivelser med rusmidler. Og så skal der ansættes flere peer-medarbejdere, som har levede erfaringer med psykisk sårbarhed, som supplement til den socialfaglige indsats.

Indsatsen skal hjælpe beboerne til at mestre hverdagen med psykisk sårbarhed. Men den kan samtidig få en positiv effekt for medarbejderne og arbejdsmiljøet, fortæller Gert Landergren Due, kredsformand i Socialpædagogernes Landsforbund (SL): 

”Faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, og derfor er det glædeligt, at der arbejdes for at bringe endnu mere målrettet rusmiddelfaglighed ind i botilbuddene. Det er godt for borgerne og dermed for de ansattes arbejdsmiljø,” siger Gert Landergren Due.

Et projekttilskud fra Socialstyrelsen på 1,5 millioner kroner har gjort det muligt at igangsætte den fremskudte og styrkede rusmiddelindsats på botilbuddet Tuesten Huse, og Aarhus Kommune har nu fundet midler til at udvide indsatsen til bofællesskaberne Sletten, Tilst Søndervej og Havkærhus. Her ansættes en medarbejder med særlige kompetencer og fokus på rusmiddelområdet ind i bofællesskaberne, mens en udgående medarbejder fra Rusmiddelcenter Aarhus vil være tilknyttet Tuesten Huse.

”Den styrkede, lokale rusmiddelbehandling er et godt eksempel på, hvordan vi vil forme fremtidens sociale indsatser i Aarhus. Vi skal tilbyde indsatser, der ser hele vejen rundt om borgerens udfordringer, og vi skal gøre det i samarbejde med resten af borgerens private og professionelle netværk,” fortæller socialrådmand Kristian Würtz.

Udvidelsen af den styrkede rusmiddelindsats er et initiativ i Den Sociale Bæredygtighedsplan, som indeholder nye faglige tilgange og metoder til at styrke socialområdet både fagligt og økonomisk. Planen præsenteres for byrådet onsdag den 12. maj 2021.

 

Baggrund:

Botilbuddet Tuesten Huse modtog i december 1,5 millioner kroner fra Socialstyrelsens pulje til bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud til projektet ”Styrket rusmiddelindsats på Tuesten Huse”. Projektet, som løber frem til udgangen af 2022, skal teste, om det bidrager positivt til borgernes recovery-proces at rykke dele af rusmiddelindsatsen ud på botilbuddet. Aktuelt har 11 af tilbuddets 19 beboere et aktivt og skadeligt forbrug af rusmidler, mens to beboere tidligere har haft et skadeligt forbrug.

Aarhus Kommune har fundet midler til at udvide indsatsen til tre bofællesskaber for borgere med psykisk sygdom og skadeligt forbrug af rusmidler. Her ansættes en tværgående medarbejder med rusmiddelerfaring på botilbuddene, hvor aktuelt 23 af 27 beboere har et aktivt og skadeligt forbrug af rusmidler. Der er tale om et engangstilskud på 1,1 millioner kroner, som er prioriteret i forbindelse med opstart af initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan.

Den Sociale Bæredygtighedsplan er en fælles plan og vision for, hvordan vi skaber og udvikler fremtidens sociale indsatser i Aarhus. Planen er blevet til med inddragelse af samarbejdspartnere og civilsamfund og indeholder nye faglige tilgange, som skal bidrage til et mere bæredygtigt socialområde.