Forligspartier fordeler 25 millioner kroner til investeringer i socialområdet

I Aarhus kan en række initiativer, der skal styrke den forebyggende indsats og skabe mere helhedsorienterede forløb for socialt udsatte børn, unge og voksne, nu søsættes.

Forligspartierne bag Budget 2020 indgik onsdag eftermiddag aftale om engangstilskud til opstart af i alt 13 initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan.

”Jeg er glad for den opbakning, de 13 initiativer har fået fra både samarbejdspartnere, civilsamfund og partierne. Aftalen betyder, at der nu er bedre hjælp på vej til byens udsatte – blandt andet i form af en styrket rusmiddelindsats, nye og styrkede familieindsatser og bedre støtte til aarhusianere på kanten af hjemløshed,” fortæller Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

De mange indkomne høringssvar vil nu blive inddraget i videreudviklingen og implementeringen af de øvrige initiativer i planen. For at sikre løbende inddragelse af samarbejdspartnere og civilsamfund anmoder aftalepartierne Sociale Forhold og Beskæftigelse om at oprette tværgående advisory boards.

De 13 initiativer og den samlede plan for socialområdet vil nu blive fremsendt til byrådet.

Læs mere om de 13 initiativer

Baggrund

For at lette presset på det specialiserede socialområde besluttede forligspartierne bag budgetaftalen for 2020-2023 at give socialområdet et økonomisk løft på godt 69 millioner kroner årligt. Forligspartierne bad i samme forbindelse om en plan for økonomisk genopretning af socialområdet – både på kort og langt sigt.

Den Sociale Bæredygtighedsplan indeholder nye faglige tilgange og metoder, der skal bidrage til at skabe faglig og økonomisk bæredygtighed på det specialiserede socialområde. Planen er blevet til med inddragelse af byens borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som også har bidraget med input og perspektiver i høringsprocessen.

Initiativerne i Den Sociale Bæredygtighedsplan har fokus på fem temaer: 1) Bedre hverdag for børn med særlige behov, 2) Flere unge i job eller uddannelse, 3) Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom, 4) Flere hjemløse i egen bolig samt 5) Bedre hverdag for voksne med handicap.

Et coronarelateret mindreforbrug i Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2020 har gjort det muligt at afsætte 25 millioner kroner til at hjælpe flere initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan hurtigere og bedre fra start.

Bag aftalen om engangstilskud til i alt 13 initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan står Budget 2020-forligskredsen: Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten.

Læs mere om Den Sociale Bæredygtighedsplan

Læs mere om høringsprocessen