Investeringer i jobindsatser skal få alle med i opsvinget

Ledigheden i Aarhus er faldende. Der er nu 7.600 flere i beskæftigelse end sidste efterår. Og erhvervslivet mangler arbejdskraft. Alligevel har nogle aarhusianere fortsat svært ved at træde ind på eller komme tilbage til arbejdsmarkedet efter coronapandemien.

Det gælder særligt langtidsledige, sygemeldte, unge og aarhusianere i udsatte boligområder, som nu får en håndsrækning i form af opkvalificering og nye jobindsatser.

”Det går rigtig godt med beskæftigelsen i Aarhus, hvor rekordmange er i arbejde. Derfor er det også nu, vi skal investere i en ekstra hjælpende hånd til de aarhusianere, der har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet, så alle kan få del i opsvinget,” siger Kristian Würtz, social-og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Byrådet afsatte i budgettet for 2022 en ramme på 25 millioner kroner årligt til investeringer i den aktive beskæftigelsesindsats. Det er de midler, der nu prioriteres til i alt ti indsatser, der skal hjælpe flere aarhusianere ind på arbejdsmarkedet.

”Investeringerne kommer både til at gavne de ledige, der i dag står uden for jobfesten, og virksomhederne, der har svært ved at rekruttere nye, kvalificerede medarbejdere. Efterspørgslen på arbejdskraft er stor netop nu, så det gælder om at handle hurtigt og målrettet og udnytte opsvinget bedst muligt,” siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune.

For at sikre en stærk kobling til aktuelle behov på arbejdsmarkedet er investeringsmodellerne udviklet i samarbejde og dialog med de faglige organisationer, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og repræsentanter for de ledige. Og Aarhus Kommune forventer, at investeringerne vil resultere i godt 400 færre helårspersoner på kommunal forsørgelse fra 2023 og frem. Investeringerne skal dermed på sigt gavne den kommunale og offentlige økonomi.

Langtidsledige, sygemeldte og opkvalificering i fokus
Siden coronapandemiens start i 2019 er andelen af langtidsledige aarhusianere steget med omkring otte procent. For at forebygge langtidsledighed og hjælpe den større gruppe af langtidsledige ind på arbejdsmarkedet investerer Aarhus Kommune i fire nye virksomhedsrettede indsatser målrettet en bred gruppe i langtidsledighed.

”Aarhusianere, der har været ledige i mere end ét år, har generelt sværere ved at finde eller genfinde en plads på arbejdsmarkedet. Med de nye investeringer får langtidsledige nu en mere intensiv hjælp til at spotte jobåbninger, så de kan få fodfæste på arbejdsmarkedet,” siger Kristian Würtz.

Med investeringspakken prioriteres også en styrket indsats for sygemeldte, da både antallet af sygemeldte og varigheden af sygemeldingerne vokset markant siden 2019. En kombination af tidlig kontakt til en jobkonsulent, udvidede virksomhedsindsatser og et tæt samarbejde med de faglige organisationer skal hjælpe sygemeldte aarhusianere hurtigere tilbage til en hverdag med job.

Derudover skal investeringerne bidrage til at få flere unge voksne til at vælge en erhvervsuddannelse samt hjælpe aarhusianere i udsatte boligområder i job gennem helhedsorienterede indsatser.

Byrådet behandler den samlede investeringspakke på byrådsmødet onsdag den 10. november 2021.

Fakta om investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet:

Aarhus Kommune har en god og lang tradition for investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet, som har bidraget til, at udviklingen i overførselsudgifterne nu typisk ligger under det landsgennemsnitlige niveau. Gennemsnitligt har Aarhus Kommune fra 2013 til 2020 haft en gevinst på 31 mio. kr. på området.

Overblik over initiativer i investeringspakken:
Forligspartierne afsatte i seneste budgetaftale en ramme på 25 mio. kr. årligt fra og med 2022 til at styrke den aktive beskæftigelsesindsats gennem konkrete investeringsmodeller. Det er de midler, investeringspakken udmønter.

Investeringsinitiativer

Årlig investering

Årlig gns. besparelse

Årlig gns. gevinst

Langtidsledighed – samlet investering på 11,0 mio. kr.

1. Ekstraordinær indsats for ledige seniorer og dimittender i risiko for langtidsledighed

5,9 mio. kr.

14,0 mio. kr.

8,1 mio. kr.

2. Intensiveret indsats for unge aktivitetsparate i langtidsledighed

2,3 mio. kr.

2,1 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

3. Intensiveret indsats for langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere

1 mio. kr.

1,2 mio. kr.

0,2 mio. kr.

4. Særlig indsats for langtidsledige ledighedsydelsesmodtagere

1,8 mio. kr.

2,3 mio. kr.

0,5 mio. kr.

Sygemeldte og fastholdelse af job – samlet investering på 8,9 mio. kr.

5. Sygemeldte tilbage til et godt arbejdsliv

4,2 mio. kr.

4,4 mio. kr.

0,2 mio. kr.

6. Intensiv indsats til unge sygemeldte med psykisk sårbarhed

1,7 mio. kr.

0,8 mio. kr.

-0,9 mio. kr.

7. Intensiveret fastholdelsesindsats for fleksjobbere

3 mio. kr.

3,8 mio. kr.

0,8 mio. kr.

Opkvalificering – samlet investering på 5,1 mio. kr.

8. Flere ledige i job gennem offentlige løntilskud eller virksomhedspraktikker

1,2 mio. kr.

1,5 mio. kr.

0,3 mio. kr.

9. Flere unge voksne skal vælge en erhvervsuddannelse

2,4 mio. kr.

4,4 mio. kr.

2,2 mio. kr.

10. Opsøgende indsats i udsatte boligområder

1,5 mio. kr.

0,8 mio. kr.

-0,7 mio. kr.

Læs mere om investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet

 

Fakta om beskæftigelsen i Aarhus Kommune:

  • Ledigheden i Aarhus er nedadgående og næsten tilbage på niveauet før coronapandemien.
  • I uge 44 var antallet af tilmeldte ledige i Jobcenter Aarhus godt 800 under niveauet i samme uge i 2019.
  • I august 2021 var cirka 7.600 flere aarhusianere i beskæftigelse end på samme tidspunkt i 2020.
  • I august 2021 var ca. 36.600 helårspersoner på offentlig forsørgelse (ekskl. fleksjob) i Aarhus Kommune. Det er ca. 1.100 flere end i 2019 før coronapandemien.