Nyt børne- og familietilbud åbner i Vikingedalen

Netværket og familien er central for alle børns trivsel – også for anbragte børn og børn, der er i risiko for at blive anbragt. Derfor indvier Aarhus Kommune nu to tilbud, der skal styrke samarbejdet med familie og netværk samt skabe større fleksibilitet på anbringelsesområdet.

”Det nye børnetilbud i Vikingedalen sikrer, at flere anbragte børn kan blive tæt på skole, venner og netværk i Aarhus. Det er en stor omvæltning at flytte væk fra far og mor, og derfor spiller netværket en stor rolle i forhold til barnets trivsel,” siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Børnetilbuddet består af ni døgnpladser, som skal skabe stabile rammer for anbragte børn og unge. Barnets egen stemme og ønsker er vigtige pejlemærker i den pædagogiske indsats, som også har fokus på en stærk tilknytning til skole og fritidsaktiviteter.

Udover den nye døgninstitution åbner også en familieindsats med ventilpladser.

Familieindsatsen har fokus på hele familien, tager udgangspunkt i den enkelte families behov og foregår primært i hjemmet. Her får familien blandt andet hjælp til at skabe en sund hverdagsstruktur med stabile rammer, skolegang, fritidsaktiviteter og en tryg relation mellem barn og forældre.

Ventilpladserne kan tages i brug, hvis konfliktniveauet i familien spidser til og barnet eller familien har brug for et pusterum. Indsatsen skal dermed være med til at forebygge anbringelser.

”Vi skal blive endnu bedre til at hjælpe familierne, inden udfordringerne vokser sig store. Det betyder, at vi skal sætte tidligere ind med hjælp, men også at vi skal tænke hele vejen rundt om familiens behov og tilpasse støtten efter familiens situation, som løbende ændrer sig,” siger Kristian Würtz.

De nye døgnpladser og den nye familieindsats er en del af et større arbejde med at gentænke anbringelsesområdet i Aarhus og sikre rettidige, fleksible og helhedsorienterede indsatser for udsatte familier.

Tilbuddene indvies torsdag d. 2. december kl. 12.00 med taler og rundvisning.

Pressen er velkommen ved arrangementet. Tilmelding sker til pressetelefonen i Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.

Om børne- og familietilbuddet i Vikingedalen:

Vikingedalen ligger tæt på Moesgaard i Højbjerg, og alle bygninger har navne med reference til den nordiske mytologi. Vikingedalen rummer et døgntilbud for børn med særlige behov, en familieindsats med aflastningstilbud, et botilbud for voksne med autisme samt administration. Børne- og familietilbuddet holder til i Ydungården.

Døgntilbuddet har ni pladser til børn mellem 6 og 15 år, som har oplevet omsorgssvigt, har tilknytnings- eller opmærksomhedsforstyrrelser, udadreagerende adfærd eller andre sociale udfordringer.

Familieindsatsen er en forebyggende indsats for familier og har fokus på både barnets og familiens ressourcer. Indsatsen, som primært foregår i hjemme hos familien, skal mindske konfliktniveauet i familien og forebygge anbringelse. I alt er 24 familier tilknyttet indsatsen. Som en del af familieindsatsen er der etableret otte ventilpladser, som familierne kan gøre brug af i kortere perioder, når barnet har brug for et pusterum og pædagogisk støtte. Ventilpladserne er målrettet familier med børn i alderen 3-15 år, hvor barnet er anbringelsestruet, tidligere har været anbragt eller familier hvor forældrene i perioder ikke har ressourcer til at give børnene den fornødne omsorg og stabilitet i hverdagen.

Børne- og familietilbuddet i Vikingedalen er en del af initiativet Døgninstitutioner Gentænkt i Den Sociale Bæredygtighedsplan, som byrådet vedtog tidligere på året.

Læs mere om Døgnområdet Gentænkt i Den Sociale Bæredygtighedsplan