Millionbevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal skabe gode udeoplevelser for børn og voksne med særlige behov

De seneste år har både børn og voksne indviet en række nye sociale tilbud i Vikingedalen i det sydlige Aarhus. Og med en millionbevilling fra Den A. P. Møllerske Støttefond kan de næste år tage helt nye udearealer i brug.

”Aktiviteter i det fri er sundt for både krop og humør, men nogle aarhusianere har brug for støtte og tilpassede omgivelser for at få gode udeoplevelser. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med bevillingen fra Den A. P. Møllerske Støttefond kan skabe nye udendørsfaciliteter i Vikingedalen, der både kan fungere som et frirum, men som også kan tænkes ind i den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats,” siger Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Udearealerne skal invitere til fysisk aktivitet og gode udeoplevelser for både børn og voksne. De nye faciliteter inddeles i tre forskellige zoner med fokus på forskellige behov og aktivitetsniveauer. Den nordlige del af området indrettes med en legeplads til voksne aarhusianere med fysiske eller kognitive handicap. Den midterste zone skal i højere grad invitere til fysisk aktivitet og sansestimulation. Her kan man hoppe på trampolin, hygge sig i kolonihavehuset eller gå gennem sansehaven med lyd-, farve-, tekstur- og smagsoplevelser.

 Den sydlige zone vil være børnenes og de unges zone med god plads til fysisk udfoldelse og børneliv. Her skal blandt andet etableres en legeplads for de mindste børn samt et boldbur og en parkour- og klatrebane for de større børn.

Illustration: Matrikelkort med zoner og placering af nye udefaciliteter

De nye udearealer vil primært være de faste beboeres område, men der vil også være plads til at invitere andre til at bruge området, fortæller rådmanden:

”Det nye uderum bliver både et sted for aktivitet og samvær med venner og familie, men kan også fungere som øvebaner for nogle af de beboere, der har brug for at træne at være hjemmefra. Jeg forestiller mig, at man kan hejse flaget og invitere på snobrød i kolonihavehuset, når man får besøg af familien, eller tage på sheltertur i trygge omgivelser i baghaven.”

De nye udearealer etableres løbende og ventes at stå helt færdige i slutningen af 2023.

 

Om Vikingedalen:

Vikingedalen ligger i et kuperet og grønt terræn tæt på Moesgaard i Højbjerg, og alle bygninger har navne med reference til den nordiske mytologi.

Solgården og Sagagården i den nordlige del af området rummer botilbud til 12 yngre voksne med udviklingshæmning og autisme. I midten af Vikingedalen findes Baldergården, som rummer et botilbud for otte unge voksne med autisme og udviklingsforstyrrelser, som skal vænne sig til at bo alene, inden de eventuelt kan flytte i egen bolig.

I Ydungården findes døgn- og aflastningspladser til 17 anbragte børn i alderen 6-15 år. Ydungården rummer blandt andet ’ventilpladser’, som familier kan gøre brug af i kortere perioder, når barnet har brug for et pusterum og pædagogisk støtte. Asgård rummer faciliteter til børn og familier, der har behov for støttet og overvåget samvær.