Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Målgrupper

Målgrupper for alle ansøgninger til puljen skal være borgere under 65 år og indgå i Sociale Forhold og Beskæftigelses almindelige målgrupper, særligt sårbare og socialt udsatte voksne, voksne med handicap, socialt udsatte børn og unge samt personer på kanten af eller uden for det almindelige arbejdsmarked.

Fokusområder

Ved den kommende fordeling af tilskud vil der blive lagt særlig vægt på ansøgninger, der tilgodeser nogle bestemte fokusområder. Fokusområderne er de faglige hovedoverskrifter, som Social- og Beskæftigelsesforvaltningen aktuelt arbejder efter. Det er dog ikke en betingelse for tilskud, at ansøgningen lægger sig ind under et fokusområde.

Se fokusområderne på aarhus.dk/frivilligtilskud

Digitalt ansøgningsskema

I skal søge digitalt på via siden aarhus.dk/frivilligtilskud. 

Foreningen skal have et cvr-nummer og Erhvervs NemID, for at I kan søge.

Frister

Ansøgningsfristen er mandag den 3. oktober 2022.

Puljen forventes uddelt ultimo november 2022.

Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Peter Kristiansen i Sociale forhold og Beskæftigelse på telefon 51 57 59 68.