Introduktionsstillinger skal klæde nyuddannede godt på til arbejdet på byens botilbud

Mange nyuddannede pædagoger har et begrænset kendskab til det specialiserede socialområde. Derfor opretter socialrådmand Anders Winnerskjold nu tre nye introduktionsstillinger, som skal vække nyuddannedes interesse for området og give dem en grundig introduktion til arbejdet på et specialiseret botilbud for aarhusianere med handicap.

”Det er vigtigt for både beboernes og medarbejdernes trivsel, at medarbejderne er klædt godt på til arbejdet på byens botilbud, som rummer komplekse specialer og hver dag støtter beboere med mange forskellige behov. Derfor skal vi udvikle kompetencerne blandt de dygtige medarbejdere, vi allerede har, ligesom vi skal tænke i nye veje til at rekruttere faguddannede medarbejdere."
Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune

Introduktionsstillingerne oprettes på Botilbuddet Havbo, som er et specialiseret tilbud for voksne med autisme og udviklingshæmning. De første fire måneder af ansættelsen bruger den nyuddannede pædagog 40 procent af arbejdstiden på kompetenceudvikling og faglig sparring med en erfaren kollega. Stillingerne er dermed et specialiseringsforløb, som skal styrke kvaliteten i arbejdet og medarbejdernes trivsel i det nye job.

Hos Socialpædagogerne Østjylland oplever man et stort behov for, at nyuddannede pædagoger bliver undervist i og introduceret til det specialiserede socialområde:

”Introduktionsstillingerne er et godt bud på, hvordan vi kan vække flere pædagogers interesse for det specialiserede socialområde, og netop derfor er vi glade for, at Aarhus Kommune har taget ideen til sig. En grundig introduktion kan være med til at løfte kvaliteten på bostederne på kort sigt, fordi man som nyuddannet får en anden ballast til at løfte de specialiserede opgaver. Men den kan også komme beboerne til gavn på længere sigt, fordi en god og tryg start kan være afgørende for, om medarbejderne kan se en fremtid inden for området."
Gert Landergren Due, formand for Socialpædagogerne Østjylland.

Den nyuddannede medarbejder får blandt andet en grundig introduktion til borgerne og de faglige tilgange samt undervisning i autismespektrumforstyrrelser, handleplaner, medicinhåndtering, dokumentation, dialog med pårørende og magtanvendelser.

I Lev Aarhus hilser man også de nye introduktionsstillinger velkommen:

”Alle mennesker har brug for at føle sig forstået og mødt. Derfor er det givet godt ud at afsætte tid til, at beboere og nye medarbejdere kan lære hinanden at kende. Kombineret med undervisning i de faglige specialer kan det være med til at skabe trivsel og tryghed i hverdagen på tilbuddene. Alt der kan øge kendskabet til beboerne, styrke fagligheden og give nærvær vil Lev Aarhus ubetinget bakke op."
Anne Kjeld Pedersen, formand i Lev Aarhus.

De tre introduktionsstillinger er oprettet som et forsøg og er en del af et større arbejde med at styrke kvaliteten og kompetencerne på aarhusianske bosteder for voksne med handicap.

Arbejdet omfatter blandt andet kompetenceudvikling, styrket pårørendesamarbejde og initiativer for rekruttering og fastholdelse. Blandt andet fik medarbejdere på en række af byens bosteder sidste sommer mulighed for at gå op på fuld tid. Tiltaget, som skulle øge antallet af faste medarbejdere og skabe større stabilitet i beboernes hverdag, videreføres med midler fra det seneste budgetforlig frem til 2025.

Om Introduktionsstillingerne:
De første fire måneder af ansættelsen indgår den nyuddannede medarbejder i vagtplanen 60 procent af arbejdstiden, mens de resterende 40 procent bruges på kompetenceudvikling og faglig sparring med en erfaren kollega.

De tre introduktionsstillinger oprettes som et forsøg og forventes tiltrådt den 1. marts 2022. Medarbejderne fastansættes i introduktionsstillingerne og vil efter introduktionsstillingens udløb blive tilbudt en varig stilling i Voksne, Job og Handicap.

Læs mere om introduktionsstillingerne i stillingsopslaget

Læs mere om Botilbuddet Havbo