Det giver mening når borgere, frivillige og kommune samarbejder

Af Pernille Brandt, frivilligkonsulent i Aarhus Kommune

Her sidder frivillige fra foreningen Lastivika Aarhus, frivillige fra Dansk Flygtningehjælp, medarbejdere fra Ydelsesafdelingen samt fra Job og integration side om side og rådgiver borgere. Lige nu er det primært borgere fra Ukraine, der rådgives, men andre flygtninge får også hjælp.

Presset på ydelsesafdelingen er stort. Mange henvender sig, og særligt ukrainere tager det tid at hjælpe. Dels fordi de ikke taler sproget, men også fordi de ikke forstår systemet.

De kommer med rigtigt mange spørgsmål, som de frivillige foreninger faktisk er bedre til at svare på end os.

Ved at have en fælles åben rådgivning kan vi hjælpe borgerne bedre og hurtigere. Samtidig får vi et meget bedre kendskab til de mange fantastiske indsatser, som de frivillige organisationer tilbyder.
Louise Koldsø, afdelingsleder i Job, Sundhed og Ydelse

Dansk Flygtningehjælp har mange års erfaring i hverdagsrådgivning til flygtninge. De ser en stor værdi i, at kommune og frivillige organisationer sidder side om side. Og for borgerne er det en gevinst at de få svar på alle deres spørgsmål samtidig.

De nyankomne er i gang med at lære mange forskellige ting, som det ikke nødvendigvis behøver at være en kommunal medarbejder, der hjælper med. Det kan være at finde vej, købe buskort eller oversætte breve fra det offentlige. De frivillige har også et indgående kendskab til andre frivillige foreningers tilbud, som de også kan skabe kontakt til. Det kan fx være frivillige, der hjælper med at øve dansk, Netværksfamilier og meget andet.

De frivillige fra foreningen Lastivka Aarhus er ukrainere, der selv for nyligt er kommet til Danmark. De taler engelsk og kan fx hjælpe med oversættelse, oprettelse af bankkonto, søge opholdskort til børn m.m.

Det er en stor fordel, at det er frivillige nyankomne flygtninge, der hjælper. De frivillige selv får stor indsigt i det kommunale system, og den viden kan de brede ud blandt de andre 1.300 ukrainere i Aarhus, så de hurtigst muligt lærer at finde rundt i det danske samfund.

Åben rådgivning

Åben rådgivning finder sted tirsdage og torsdage kl. 10-12 i forhallen på Jægergården, Værkmestergade 15B, 8000 Aarhus C.