Informationsmøde om job på Sagagården

Informationsmøde

Er du interesseret i en af nedenstående stillinger, så kom til informationsmøde og hør mere om beboerne, medarbejderne og det ny tilbud Sagagården.

Tirsdag den 2. august 2022
Kl.16.30-18.00
Frigg-gården
Oddervej 249
8270
 Højbjerg

Om jobbene

Jobstart er 1. oktober og den første måned introduceres du til væsentlige dele af vores kultur, faglige tilgange, arbejdsgange m.m. Medarbejderne skal også besøge de kommende beboere på deres nuværende tilbud eller i deres hjem. Det skal sikre at vigtig viden bliver overleveret og samarbejdet med de pårørende kan indledes.

På Sol- og Sagagården er vi en tværfaglig medarbejdergruppe med uddannelser som pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere, SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælpere. I denne rekrutteringsproces ønsker vi ligeledes at tilknytte en musikterapeut/musikpædagog og en psyko-motorisk terapeut. Hver faggruppe har monofagligt ansvar udover den fælles kerneopgave.

Vi er et helhedstilbud og dækker både Servicelovens §104 (aktivitets- og samværstilbud) og § 108 (botilbud). Tilbuddet har til huse i nyrenoverede rammer i skønne omgivelser i Højbjerg.

Du kan også høre både pårørende, medarbejdere og leder fortælle mere om stillingerne og Sagagården i videoer, som du finder i de enkelte jobopslag. 

Stillingsopslagene

Ergoterapeut til § 108-støtte (to stillinger)

Musikterapeut eller musikpædagog til § 104- og § 108-støtte

Sosu-assistent til § 108-støtte (to stillinger)

Psykomotorisk terapeut til § 108-støtte

Pædagogisk assistent til § 108-støtte (tre stillinger)

Pædagog til § 108-støtte (otte stillinger)

Pædagog til § 104-støtte (to stillinger)