Aarhus vil gøre op med rigide regler for ledige

Som en del af den nye økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening får fire kommuner en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Det betyder, at kommunerne bliver sat fri fra store dele af lovgivningen. I stedet skal kommunerne selv sætte retningen for en effektiv og borgernær beskæftigelsesindsats.

Den mulighed lægger Aarhus nu billet ind på.

”Velfærdsaftalerne er en anerkendelse af, at der er brug for regelforenkling og større tillid på flere kommunale områder. I Aarhus er vi enige om, at beskæftigelsesområdet står først for, når det kommer til at skabe mindre kompleksitet og bedre hjælp til aarhusianerne. Derfor går vi målrettet efter en velfærdsaftale på området,” siger Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Rammerne for velfærdsaftalerne ligger endnu ikke fast, men i Aarhus er håbet, at velfærdsaftalerne vil frisætte beskæftigelsesområdet i samme grad som tidligere aftaler på blandt andet børne- og ældreområdet.

”Vi vil gøre op med de rigide regler, der i dag sætter systemet over mennesket. Der er alt for mange – og også modstridende – krav om, at medarbejderen i Jobcentret skal tjekke og kontrollere for dette og hint. Det efterlader meget lidt tid til, at medarbejderen i Jobcentret rent faktisk kan spørge ind til det menneske, han eller hun sidder overfor,” siger Anders Winnerskjold og fortsætter:

”Der er brug for at gentænke hele beskæftigelsesindsatsen og genskabe tilliden til de mange dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Jeg opfatter velfærdsaftalerne som en erkendelse af, at medarbejderne kan meget mere, hvis de bliver sat fri fra den evindelige registrering og kan fokusere på borgeren og borgerens behov.”

Regeringen tager efter sommer stilling til, hvilke fire kommuner der skal have en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Velfærdsaftalerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.


Om økonomiaftalen:

Den 8. juni indgik regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for 2023.

Som en del af aftalen vil parterne udbrede velfærdsaftalerne på dagtilbuds- folkeskole- og ældreområdet samt etablere velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Det er kun muligt at blive velfærdskommune på ét område.

Med udbredelsen af velfærdsaftalerne vil parterne give større lokal frihed og sætte en ny og ambitiøs retning for udviklingen af velfærden og medarbejdernes faglighed.

Læs hele aftalen om kommunernes økonomi for 2023