Nyt projekt skal styrke indsatsen for udsatte grønlændere i Aarhus

Aarhus Kommune har i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aarhus, Reden Aarhus og Kirkens Korshærs varmestue Naapiffik søgt midler til et nyt projekt, som skal hjælpe de mest udsatte grønlandske borgere med at finde fodfæste i hverdagen. Projektet har nu modtaget 8.146.133 kroner i tilskud, og kan dermed starte op allerede i juni 2022.

Flere står i en kaotisk livssituation og kæmper med komplekse sociale problemer som dårligt helbred, hjemløshed, traumer og højt forbrug af rusmidler. Samtidig gør sproglige og kulturelle barrierer det ekstra svært at tage imod hjælp. Derfor er der brug for en særlig intensiv indsats, som er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers ønsker og behov, forklarer Social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold:

”Med det nye projekt vil den udsatte gruppe af grønlandske borgere i højere grad møde forskellige fagligheder i det samme forløb. Det er afgørende, for det er igennem kombinationen af forskellige tilbud og kompetencer, vi kan give det helhedsorienterede fokus, som særligt denne gruppe har brug for. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi har fået midler til projektet, og for det gode og nære samarbejde med partnerne, som har gjort det muligt at etablere en ny og bedre indsats.”
- Anders Winnerskjold

Samarbejdet vil også styrke den nødvendige viden om grønlandsk kultur, som er essentiel for en indsats, der er tilpasset borgerne med grønlandsk baggrund, og det er af stor betydning, siger Direktør i Det Grønlandske Hus, Tanja Nielsen:

”Flere grønlandske medborgere er i en særligt udsat situation, som gør det svært at tage imod hjælp. Derfor er der brug for tilbud, som tager højde for de særlige kulturelle og sproglige forhold, der kendetegner vores grønlandske medborgere. Kombineret med et fokus på traume- og rusmiddelbehandling og på aktiviteter og fællesskaber for netop den gruppe kan vi bedre hjælpe nogle af de mest udsatte grønlandske medborgere i vores by."
- Tanja Nielsen

Om projektet:

Aarhus Kommune udvikler projektet i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aarhus, Reden Aarhus, Kirkens Korshærs værested Naapiffik.

Målgruppen for indsatsen er de mest udsatte grønlandske borgere med komplekse sociale problemer i Aarhus Kommune.

Der er tale om en helhedsorienteret indsats efter metoden modificeret Assertive Community Treatment – også kaldet M-ACT. Indsatsen har i øvrigt fokus på en kombineret traume- og rusmiddelbehandling og på aktiviteter og fællesskaber med det formål at inkludere nogle af de mest udsatte grønlandske borgere i eksisterende indsatser.

Der vil under projektet tages særligt højde for at udbrede og forankre kendskabet til de særlige kulturelle og sproglige forhold, der kendetegner målgruppen.  

Projektet er støttet med i alt 8.146.133 kr. og løber efter planen indtil d. 31. december 2024.

Læs mere om seks nye projekter, der skal sikre bedre hjælp til udsatte grønlændere