Investeringer og besparelser går hånd i hånd i ny plan for social- og beskæftigelsesområdet

I forlængelse af budgetaftalen for 2023 offentliggør rådmand Anders Winnerskjold i dag en omfattende Udviklings- og Omstillingsplan for social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus.

Planen kommer på baggrund af en udvikling, hvor en stigende andel aarhusianere har brug for mere hjælp – særligt inden for det specialiserede socialområde.

Derfor omprioriterer planen penge internt i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med fokus på at nytænke og styrke de tidlige, forebyggende indsatser på det specialiserede socialområde. Samtidig indeholder planen konkrete bud på de besparelser og tilpasninger, som er nødvendige for at overholde de kommende års budgetter og frigøre midler til de nye investeringer.

Et gearskifte i socialpolitikken

Ifølge Anders Winnerskjold er Udviklings- og Omstillingsplanen en markant nytænkning af den måde, ressourcerne i dag bliver brugt på social- og beskæftigelsesområdet. Formålet er en faglig og økonomisk omstilling, som kan sikre, at flere fremover kan få hjælp tidligere, så de i højere grad kan leve et mere selvstændigt liv – og på denne måde vende udviklingen med stigende efterspørgsel på området, forklarer rådmanden:

”Vi står ved en skillevej. Enten fortsætter vi med at strække stadigt mere pressede budgetter til en hastigt voksende gruppe af borgere med sociale udfordringer, ligesom vi har gjort indtil nu. Eller også sætter vi gang i udvikling og omstilling, som vi tror på kan sikre, at flere får hjælp til at klare mere selv, og udgifterne dermed stopper deres himmelflugt. Jeg synes, det sidste er det mest ansvarlige, og derfor vil jeg tage ansvar for en ny prioritering på området,” siger Anders Winnerskjold.

Fokus på børn, unge, hjemløse og aarhusianere med handicap

Centralt i planen står den interne omprioritering af midler og ressourcer i magistratsafdelingens eget budget, der skaber mulighed for at investere i forebyggelse og indsatser på det specialiserede socialområde.

”Vi skal blandt andet omlægge hjælpen til børn, unge og familier, så vi møder dem tidligere og rykker endnu tættere på familierne og deres lokalområde. Vi skal gå all in på at omlægge hjælpen til byens hjemløse til Housing First, hvor bolig, støtte og beskæftigelse går hånd i hånd. Og vi skal give aarhusianere med handicap eller psykiske endnu bedre muligheder for at blive en del af et arbejdsfællesskab på en af byens arbejdspladser,” fortæller Anders Winnerskjold.

I den anden ende af regnestykket lægger planen op til en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, øget digitalisering, afbureaukratisering og besparelser på administration.

Dermed er Udviklings- og Omstillingsplanen et klart signal om den prioritering, som samfundet nu har brug for, forklarer Anders Winnerskjold:

”Jeg har tidligere talt om nødvendigheden af at lave et gearskifte i social- og beskæftigelsespolitikken, der skaber økonomisk råderum til investeringer i flere tidlige forebyggende indsatser. Noget, der har svære vilkår, når økonomien hele tiden er under pres. Den plan, som vi nu lægger frem, er et bud på netop det,” siger han.

Nye midler og besparelser

Udviklings- og Omstillingsplanen kommer på baggrund af budgetforlig for det kommende år, der med 115 mio. kr. gav det hidtil største tilskud til det specialiserede socialområde i Aarhus nogensinde. I alt indeholder Udviklings- og Omstillingsplanen dog også betydelige økonomiske tilpasninger, og planen suppleres i samme ombæring af det sparekatalog på 53 mio. kr., som social- og beskæftigelsesområdet blev pålagt at fremlægge i forbindelse med Budget 2023.

Netop derfor er det væsentligt at betragte fordelingen af ressourcer i Udviklings- og Omstillingsplanen som en investering i at vende udviklingen for fremtiden, og ikke blot endnu en spareøvelse, forklarer rådmanden:

”Selvom vi nu fremlægger en ambitiøs plan for udvikling af de sociale indsatser, kommer vi ikke udenom, at den også kommer med tilbageholdenhed og besparelser på den korte bane. Derfor er det afgørende, at de penge, vi nu bruger, i højere grad tager form af investeringer i vores børn og unge, i indsatserne for hjemløse og i udsatte borgeres fremtid. Det kræver innovation og nytænkning på social- og beskæftigelsesområdet. Og det kræver, at vi tør træffe de beslutninger, der skubber de tidlige indsatser frem,” siger Anders Winnerskjold.

Læs mere om hhv. sparekataloget og Udviklings- og Omstillingsplanen for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse her.

Fakta:

  • Udviklings- og Omstillingsplanens tilpasninger og investeringer er nødvendige for at kunne overholde de kommende års budgetter, fordi de stigende udgifter, ifølge prognoserne, fortsætter med at presse økonomien på det specialiserede socialområde.
  • Hvor der er kommet 11 % flere voksne aarhusianere til byen siden 2012, er antallet, der har brug for socialfaglig hjælp, i samme periode steget med 28 %. Og flere har behov for omfattende indsatser.
  • Både planen og sparekataloget sendes nu i høring sammen med sparekatalogerne fra de øvrige magistratsafdelinger. Høringsfristen er torsdag d. 24. november. Planerne forventes behandlet i byrådet ultimo 2022.

Samlet overblik over den økonomiske baggrund for de fremlagte planer: