Aarhus Kommune lukker tilbud og politianmelder flere forhold under UC Gadeplan og Kontaktstedet

Da der kan være tale om tjenstlige og strafbare forhold, er det begrænset, hvad Aarhus Kommune har mulighed for at fortælle om baggrunden for den midlertidige lukning og politianmeldelsen.

Alle medarbejdere er hjemsendt for at skabe ro omkring politiets arbejde og få klarhed over situationen.

Direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, hvorunder UC Gadeplan og Kontaktstedet hører til, Erik Kaastrup-Hansen, siger:

”Vi har et ansvar for at skabe ro, så vi kan levere på den opgave, vi som kommune har i området. Vi har blikket skarpt rettet mod at finde løsninger nu og her, så de unge får den hjælp, de har brug for, mens medarbejderne er sendt hjem. Vi er i tæt kontakt med alle relevante aktører i området, og vores kollegaer i andre afdelinger har ansvarligt trådt til med hjælp i undersøgelsesperioden.”

Lukningen sker i tæt dialog og samarbejde med de kriminalpræventive samarbejdspartnere i SSP-regi.

Aarhus Kommune har også en indsats i udsatte boligområder under Magistratsafdelingen for Børn og Unge under navnet Gadeplan Børn og Unge. Denne er ikke påvirket af den midlertidige lukning i UC Gadeplan og Kontaktstedet eller omfattet af politianmeldelsen.

Fakta om UC Gadeplan:
UC Gadeplan hører under Ungecenteret, der er organiseret under driftsområdet for Unge, Job og Uddannelse i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Teamet består af 12 opsøgende medarbejdere, der er til stede der, hvor de unge færdes. Medarbejderne hjælper hovedsageligt unge mellem 14-18 år i udsatte boligområder med råd og vejledning.

Fakta om Kontaktstedet
Kontaktstedet er et værested for unge i Gellerup, hvor man kan få professionel rådgivning og vejledning om eksempelvis familieforhold, bolig, økonomi, ensomhed, misbrug eller andet.

Yderligere kommentarer
Aarhus Kommune ønsker at praktisere mest mulig åbenhed omkring forvaltningernes arbejde. Der er imidlertid grænser for, hvilke oplysninger forvaltningerne kan offentliggøre. Det gælder i særdeleshed, når der er tale om forhold, der kan have strafferetlige konsekvenser.

På den baggrund har Aarhus Kommune ikke mulighed for at stille op til interviews om sagen for nuværende.