Budgetforlig 2023: Stort løft til socialområdet, men udfordringer består

Efter en årrække med økonomiske udfordringer og budgetoverskridelser har forligspartierne bag Budget2023 indgået en aftale, der sender flere penge i retning af det sociale område. I alt 115 mio. kr. tilføres den økonomiske ramme for de sociale indsatser. Det forbedrer i høj grad forudsætninger for at skabe balance på det pressede område, og det glæder Social- og Beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold:

”De sociale problemer i Aarhus truer med at vokse os over hovedet, hvis vi ikke gør noget markant. Og det gør vi med det her budget. Vi giver et historisk løft til det specialiserede socialområde, og det understreger, at vi på tværs af byrådet i Aarhus er enige om, at de udsatte, børn og unge med udfordringer og borgere med handicap skal prioriteres. Det vil jeg tillade mig at glæde mig over,” siger rådmanden.

Samtidig påpeger han dog, at området fortsat står overfor store forandringer, hvis økonomien fremover skal hænge sammen på socialområdet. Ifølge forligsteksten skal rådmanden i de kommende uger udarbejde en såkaldt ’udviklings- og omstillingsplan,’ som skal tage hånd om de strukturelle udfordringer på området og samtidig frigøre ressourcer, der kan investeres i nye sociale indsatser.

”Nok går jeg træt fra budgetforhandlingerne i aften, men for mig er arbejdet først rigtigt ved at gå i gang. Vi forpligter os nu på at sætte nogle udviklingstiltag i gang, der kan knække kurven og sikre, at færre børn, unge og udsatte voksne får brug for omfattende hjælp i fremtiden, og at udgifterne ikke fortsætter deres himmelflugt. Vi skal have vendt den samfundsudvikling på hovedet – først og fremmest for de unge og udsattes egen skyld – men også for at sikre, at vi ikke år efter år skal stå og se på røde tal på bundlinjen,” siger Anders Winnerskjold.

I aftaleteksten erkender forligskredsen da også, at det store løft ikke løser alle de økonomiske udfordringer på socialområdet. Eksempelvis har de økonomiske prognoser forudsagt et forventet merforbrug i 2025 på op imod 284 mio. kr. Derfor bliver opgaven nu at arbejde videre med de løsninger, der i størst muligt omfang kan skabe positiv forandring, både i de sociale indsatser og i den udvikling, der i dag gør, at borgernes behov for støtte bliver ved med at vokse. Og det bliver en enorm opgave, erkender rådmanden:

”Selvom vi står med et forlig, der handler om sparerunder og tilbageholdenhed, finder vi penge nu og her, som går til massive investeringer i vores børn, unge, handicappede og svage borgere. Med en klog omstilling og modige beslutninger om flere forebyggende indsatser tror jeg på, at vi kan give det sociale område det løft, som borgerne fortjener og har brug for. Det er ikke kun et spørgsmål om økonomi – det er ambitiøs velfærdspolitik. Og det er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med fremtidens sociale indsatser,” siger Anders Winnerskjold.

Aftalen om en udviklings- og omstillingsplan skal ses i lyset af en generel sparerunde i Aarhus Kommune, hvor der inden for alle sektorer skal findes besparelser på 1,4% - dog med den udtrykkelige præmis, at besparelserne – så vidt det er muligt – ikke rammer sårbare og udsatte grupper.

 

Efter planen skal udviklings- og omstillingsplanen fremlægges for byrådet sidst i oktober.