Ny pris hylder frivilligt socialt arbejde

Aarhusianerne får en ny pris: IDUN-prisen. Prisen sætter fokus på frivilligt, socialt arbejde og hylder de ildsjæle, der med deres engagement og indsatser er med til at gøre en forskel for sårbare og udsatte aarhusianere.  Prisen uddeles første gang den 28. november, hvor vinderen af IDUN-prisen 2023 modtager 25.000 kroner. Bag prisen står social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold og Din Avis Aarhus.

Aarhus har et hav af frivillige ildsjæle, som yder et vigtigt bidrag til den samlede, sociale indsats i vores by. IDUN-prisen er en hyldest til dem og deres evne til at skabe nytænkning, kreativitet og meningsfulde fællesskaber for de aarhusianere, der mangler en ekstra hånd i ryggen.
Anders Winnerskjold

IDUN-prisen vil hvert år sætte fokus på et særligt tema indenfor socialområdet. I 2023 er temaet ”Børn og unges mentale trivsel”.

”Flertallet af danske børn har det godt. De trives i skolen, har gode venner og en aktiv fritid. Men de seneste år er antallet af børn og unge, der mistrives i hverdagen, steget. Dem skal vi være opmærksomme på og tage hånd om. Set fra min stol er børn og unges mentale mistrivsel et af vor tids største samfundsproblemer”, siger Anders Winnerskjold.

Mental mistrivsel rammer børn og unge i alle samfundslag og viser sig på mange forskellige måder. Fx i form af ensomhed, skolevægring, problemer med at sove om natten, angst og depression. Der findes ingen enkle forklaringer på, hvad årsagerne til den stigende mistrivsel skyldes. Nogle mener, det skyldes et stigende forventningspres. Ikke kun i skolen men på alle mulige arenaer, hvor børn og unge hele tiden skal præstere og være så optimale som muligt. Andre peger på acceleration som årsagen. Alting skal gå hurtigere og hurtigere. Og de unge kan have en følelse af, at de skal vide, hvad de vil med livet meget tidligt, ellers bliver man ikke lykkelig.

”Det er svært at pege på én løsning på et komplekst problem. Der findes allerede gode systemer og indsatser til at håndtere pres hos børn og unge. Men det er tydeligt, at det ikke er nok. Der er behov for en bred pallette af løsninger. Dem identificerer og udvikler vi bedst i fællesskab og ved, at alle gode kræfter bidrager”, siger Anders Winnerskjold.

Kandidater - der kan komme i betragtning til IDUN-prisen 2023 - er foreninger eller personer med tilknytning til foreninger, der gør en aktiv indsats for at understøtte børn og unges trivsel.

”Det er mit håb, at vi med IDUN-prisen 2023 får skabt opmærksomhed på børn og unges mistrivsel og nogle af de mange frivillige initiativer, der er med til at forebygge ensomhed og isolation. Men også at vi sammen bliver klogere på, hvilke nye veje vi skal gå, så børn og unges mistrivsel bliver vendt til livsmod”, siger Anders Winnerskjold.

Fra den 23. august til den 15. september kan aarhusianerne indstille deres kandidater til IDUN-prisen. 

Herefter vil en jury udvælge de fem kandidater, som skal kæmpe om at vinde IDUN-prisen 2023. De fem kandidater vil blive portrætteret i Din Avis Aarhus i løbet af oktober måned, hvor aarhusianerne har mulighed for at stemme på deres favoritkandidat.

”Jeg håber, rigtig mange aarhusianere vil interessere sig for emnet. Og forhåbentligt kommer der et hav af gode bud på kandidater til IDUN-prisen 2023”, slutter Anders Winnerskjold.

Fakta om IDUN-prisen 2023

 • IDUN-prisen er stiftet i et samarbejde mellem Din Avis Aarhus, repræsenteret ved redaktør Jonas Wrede Hansen og rådmand Anders Winnerskjold.
 • Prisen uddeles første gang den 28. november 2023 i forbindelse med et arrangement på Aarhus Rådhus.
 • Vinderen af prisen modtager 25.000 kroner.
 • Temaet i 2023 er børn og unges mentale trivsel.
 • Kandidater - der kan komme i betragtning til prisen - er foreninger eller personer med tilknytning til foreninger, der gør en aktiv indsats for at understøtte børn og unges trivsel.
 • Fra den 23. august kan man via avisen indstille kandidater til prisen.
 • En jury vil med afsæt i de indstillede kandidater udvælge fem kandidater, som kæmper om at blive vinder af IDUN-prisen 2023.
 • De fem kandidater vil blive portrætteret i avisen i løbet af oktober måned, hvor aarhusianerne også har mulighed for at stemme på deres favoritkandidat.
 • Juryen består af:
  • Sarah Ohms Frost, aarhusiansk influencer der kreerer kreativt og personligt indhold via Instagram.
  • Nagin Ravand, fodboldtræner og leder som er kendt for at tilgængeliggøre fodbold for piger og kvinder i Gellerup.
  • Søren Karim, underviser på Rap Akademiet og rapper i det aarhusianske band Bogfinkevej.
  • Jonas Wrede Hansen, redaktør for Din Avis Aarhus.
  • Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand.