Fælleslegatet er åbent for ansøgninger

Søg legatet


Er du fritaget for brug af NemID, skal du henvende dig til Sociale Forhold og Beskæftigelse på telefon 89 40 20 00.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 25. oktober 2019.

Om Fælleslegatet

Sociale Forhold og Beskæftigelse står for uddelingen af Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende borgere i Aarhus Kommune, populært kaldet ”Julelegatet”. Det er gennem en årrække blevet uddelt hvert år i december måned – heraf navnet.

Som det officielle navn antyder, består Fælleslegatet af flere mindre legater med nogenlunde enslydende formål. Fælleslegatet uddeles til borgere i Aarhus Kommune, som er værdigt trængende. Det vil sige personer, der er økonomisk trængte, og som generelt har vanskelige livsvilkår. Af forsørgere drejer det sig især om starthjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, herunder ægtepar, men også enlige kontanthjælpsmodtagere med flere børn.