Lille fald i antallet af hjemløse

Den nationale hjemløsetælling for 2019 viser, at 750 aarhusianere ikke har en bolig. I 2017 var tallet 767. For første gang i ti år ses et lille fald i hjemløsheden. Det glæder social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz, men han påpeger, at tallet stadig er alt for højt.

”Jeg må indrømme, at jeg drog et lille lettelsens suk, da jeg så tallene. Færre aarhusianere mangler en bolig, og det er et lyspunkt efter mange år, hvor tallet kun er gået den forkerte vej. Men der er tale om et marginalt fald, så vi skal passe på med at lægge for meget i det. Når 750 aarhusianere mangler en bolig, er der brug for, at vi fortsætter indsatsen mod hjemløshed med uformindsket styrke,” siger Kristian Würtz.

Det største fald ses blandt de unge hjemløse, hvor antallet af 18-24-årige er faldet fra 205 til 172 de seneste to år. For aldersgruppen 25-29 år er tallet faldet fra 173 til 147.

”Tallene tyder på, at vi har held med vores ungeindsats. Det er virkelig positivt, for hjemløsheden blandt unge er bekymrende høj. Når unge får en dårlig start på voksenlivet, er der større risiko for, at de hænger fast i en social deroute. Det skal vi forebygge ved at komme hele vejen rundt om den enkelte, både i forhold til bolig, uddannelse, job, sundhed og sociale vanskeligheder,” siger Kristian Würtz.

Til gengæld er antallet af hjemløse, der sover på herberg, steget fra 180 til 213. Det er typisk de ældre hjemløse, der benytter herbergerne.

”Det er ikke værdigt, at flere kun har en seng at sove i, hvis de overnatter på et herberg. Det sætter en tyk streg under, at det var med god grund, at Byrådet vedtog en masterplan mod hjemløshed i foråret. Nu skal planen følges op med penge i forbindelse med budgetforhandlingerne, så vi kan nå vores fælles målsætning om færre hjemløse i Aarhus. Som bysamfund kan vi ikke være andet bekendt,” siger Kristian Würtz.

Over de kommende år udvides antallet af boliger, både i form af ungdomsboliger, kollegieboliger, skæve boliger og små, almene lejligheder. Samtidig eksperimenteres med mobile boliger og privat indkvartering hos frivillige. Men hjemløshed handler om andet end tag over hovedet.

”Vi udvider boligmassen, så flere kan få en bolig i Aarhus, og det er vigtigt. Men det kan ikke stå alene. Der er en årsag til, at mennesker bliver hjemløse. Det kan skyldes alt fra svigt i barndommen til en psykiatrisk diagnose, misbrug eller livskriser. Derfor er svaret både en bolig og socialfaglige og jobrettede indsatser, der forebygger og hænger sammen,” siger Kristian Würtz.

 

Udvikling i antal hjemløse i Aarhus Kommune

År

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Antal

466

588

617

668

767

750

 

Hjemløse i Aarhus Kommune fordelt på aldersgrupper, 2019

Alder

18-24 år

25-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år -

Ukendt

I alt

Antal

172

147

158

113

93

36

31

750