Massiv indsats i Gellerup med nyt sundhedshus

Sundhedstilstanden i Gellerup er på flere parametre dårligere end i resten af byen, og det vil Aarhus Kommune gøre noget ved. Et nyt børne- og sundhedshus giver ikke blot ét samlet tilbud under samme tag, men det vil også invitere beboerne til at øge deres livsglæde og trivsel med leg og fysisk aktivitet i fokus.

- Det er flot, når vi i ét hus tilbyder den vestlige del af Aarhus så mange forskellige funktioner. Vi kommer samtidig endnu tættere på beboerne i Gellerup med sundhedstilbud og kan samtidig skabe plads til en lægepraksis. Kommunen giver desuden adgang til et samlet dagtilbud til 96 børn og kombinerer det med idrætsfaciliteterne i Globus1, og så får borgerne rig mulighed for at øge trivslen, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Sundhedstilstanden lokalt i Gellerup er på flere parametre dårligere end i resten af byen. Det er især høj stress og multi-kroniske sygdomme som er udfordringen. Det viser tidligere undersøgelser.

Der bliver 1700 kvadratmeter i det nye hus, som rummer både dagtilbud og sundhedshus.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, påpeger, at der er gode erfaringer med at lægge tilbud tæt på hinanden.

- I Generationernes Hus på Aarhus Ø skaber vi fællesskaber på tværs af generationer, I Væksthuset bor sundhedsplejen og dagtilbuddet under samme tag, og her får vi tilbud til både de raske og dem med sygdom og skavanker tæt på hinanden. Det tjener på den ene side et praktisk formål, for vi har brug for pladserne, på den anden side åbner det mulighed for at inspirere og lære af hinanden, siger Thomas Medom.

Det vil derfor indeholde sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, dele af sundhedsenhed vest og rammer til en flerlægepraksis.

Udearealerne omkring huset vil kunne blive brugt af både børn, unge og familier og kan bruges til både børns motoriske udvikling og bevægelse og træning.

- Det er vigtigt at vi sikrer mindre ulighed på sundhedsområdet. Alle skal have mulighed for at leve et sundt liv. Et aktivt liv er et sundt liv. Motion og fællesskab forebygger mange sygdomme. Det er derfor vigtigt at vi som en del af det nye sundhedshus får skabt en ramme der motiverer til samvær og bevægelse, siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand, Kultur og Borgerservice.

Den samlede udgift til etablering af det nye hus vil blive godt 41 millioner kroner og forventningen er, at det kan tages i brug i 2022.