Ny pulje til initiativer mod ensomhed

Puljen på den ene million retter sig primært mod at forebygge ensomhed blandt ensomme ældre borgere, som er en særligt udsatte gruppe. Men det vil også være muligt at søge midler til initiativer, som samler mennesker på tværs af generationer og målgrupper.

Vi står med en gigantisk udfordring, når det drejer sig om trivsel og ensomhed. Det er fuldstændig afgørende, at vi styrker forebyggelsen. Med puljen sender vi et stærkt signal, sætter handling bag ordene og støtter initiativer, som aktivt forebygger ensomhed. Ensomhed er aldrig den enkeltes problem alene – det er noget, som vi skal løse sammen,” siger sundhedsrådmand Christian Budde, Aarhus Kommune.  

Puljen på 1 mio. kroner er et initiativ i det fælles arbejde med forebyggelse af ensomhed ”Aarhus for fællesskab og medborgerskab” – en strategi som et enigt byråd vedtog i foråret 2022. Og den er helt konkret et resultat af et dialogmøde mellem Aarhus Kommune og 80 repræsentanter fra lokale foreninger, hvor de tre rådmænd Christian Budde, Sundhed og Omsorg, Anders Winnerskjold, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Thomas Medom, Børn og Unge, var værter.

Ensomhed kan ramme alle – uanset alder og livssituation. I Aarhus har vi mange gode initiativer og stærke fællesskaber, der hjælper mennesker i ensomhed. Men vi har samtidig brug for mangfoldige og kreative bud på, hvordan vi griber unge, ældre og socialt udsatte aarhusianere allerede inden ensomheden sætter ind. Derfor ser jeg frem til, at gode idéer fra både foreninger, borgere og virksomheder nu kan blive til virkelighed,” siger social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold.

På mødet blev der efterspurgt midler til initiativer, som kan gøre det muligt at gennemføre gode ideer og udvikle nye initiativer – alt sammen med det ene formål at tilbyde åbne fællesskaber og aktiviteter, der kan skabe muligheder for nye relationer.

Alle har brug for at føle sig som en del af et fællesskab. Et stigende antal børn og unge i Aarhus Kommune har det ikke godt, og ensomhed er mistrivsel i sin reneste form. I Aarhus Kommune gør dagtilbud, skoler og fritidstilbud et stærkt stykke arbejde for, at børnene og de unge kan mødes på tværs og være en del af inkluderende fællesskaber. Men vi skal gøre mere – og måske skal vi også gøre noget anderledes. Jeg hilser derfor gode idéer til initiativer, som kan samle mennesker på tværs og åbne døre til alternative, inkluderende fællesskaber velkommen. Det er der i dén grad brug for,” siger Thomas Medom.

Sundhed og Omsorg håber nu på at modtage ansøgninger med flere samarbejdspartnere. Der må gerne være tale om nye initiativer, men der kan også være tale om at udvide eller nytænke eksisterende initiativer eller samarbejde på nye måder, sådan at brugerne 'gribes' tidligere. Det er afgørende, at midlerne bruges på initiativer, der er inkluderende og har fokus på forebyggelse.

Den første ansøgningsfrist er 30. januar 2023, men ansøgningerne behandles løbende.

Læs mere om puljen og find ansøgningsskemaet på Aarhus Kommunes hjemmeside her.

 Yderligere oplysninger

Rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde. Telefon: 8940 6500

Mia Saskia Olesen Mail: omis@aarhus.dk Telefon: 4185 9177

Fakta: 

  • Ensomhed koster samfundet 8 mia. årligt 
  • Flere end 1.000 danskere kontakter dagligt egen læge pga. ensomhed
  • 000 ældre over 65 år oplever svær ensomhed
  • Ensomhed øger risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død 
  • Den seneste undersøgelse af sundheden i Region Midtjylland viste et fald i trivsel/livskvalitet for alle aldersgrupper og alle uddannelsesniveauer 
  • Målt på ensomhed viste undersøgelsen en stigning i alle kommuner over de sidste 4 år 
  • I Aarhus Kommune er 10,8 procent af borgerne ofte uønsket alene