Er du helt VÆK farfar?

Ofte ender børn som en overset og usynlig pårørendegruppe, når bedstefar eller bedstemor bliver ramt af demens. Den problemstilling vil Teater FLUKS gøre noget ved. Gennem børneforestillingen VÆK sætter de nu fokus på demens, bedsteforældre og børnebørn.   

”Jeg håber at forestillingen vil være med til at skabe grundlag for mere demensvenlige møder på tværs af generationer. Det er helt oplagt at benytte teater til et emne, som belyser en så vigtig samfundsdagsorden som demens. Ved at møde problemstillingen i en kunstnerisk bearbejdet form, får børnene indsigt i og forståelse for, hvordan det gode trygge og værdige møde med et menneske med demens kan finde sted. Og hvordan de selv kan være til stede i en relation, der umiddelbart kan se svær ud,” siger Christian Budde, rådmand, Sundhed og Omsorg.  

Alle forestillinger følges op en workshops, hvor børnene efterfølgende bliver inviteret til at bidrage med deres egene refleksioner. Forestillingen og workshoppen er udviklet af Teater Fluks i samarbejdet med Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg.  

”Favrskov Kommune lægger vægt på at være et demensvenligt samfund, og det indebærer også, at vi husker at tage børnene med. En del børn er eller vil blive børnebørn af bedsteforældre med demenssygdom. Det er vigtigt at disse børn og deres kammerater får lejlighed til at få talt om det, der er svært, når man står over for et nært, voksent menneske, som forandrer sig,” siger formand for Social og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, Rikke Randrup Skåning.  

Kommunerne bag projektet håber at bidrage til at skabe en øget forståelse hos børn, der møder mennesker med demens, og ikke mindst i relationer mellem forældre og børn, hvor samtalen om for eksempel en sygdomsramt bedsteforælder kan være svær.  

”Det kan være svært at forstå, hvordan det føles at leve med demens, og det er noget vi i mange år har forsøgt at få belyst med oplysning og undervisning, blandt andet af børn. Derfor synes jeg at denne forestilling er et godt tiltag, hvor der bliver sat fokus på at bygge bro mellem generationerne,” siger Finn Thranum, der er formand for Udvalget for Sundhed og Voksne i Odder Kommune.  

En særlig målgruppe  

Der spilles i alt 60 forestillinger - henholdsvis 10 forestillinger i Favrskov og Odder og 40 forestillinger i Aarhus. Og særligt i Aarhus har man valgt at rette fokus på at komme ud til børn med anden etnisk herkomst.   

”Erfaringen har vist os, at vi kun i beskedent omfang, når ud til borgere med anden etnisk baggrund, når det gælder demensvenlige tiltag. Med dette projekt ønsker vi at udbygge vores viden om, hvordan vi kan udbrede kendskabet til mennesker med demens blandt en målgruppe, som vi ved er underrepræsenteret i statistikkerne, ” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Christian Budde.   

Om forestillingen:  

VÆK handler om pigen Stump og hendes bedstefar. Her følger vi Stump ind i hendes bedstefars univers, imens hans ord og hukommelse langsomt forsvinder. Undervejs vendes der op og ned på det normale. Stump følger sin bedstefar ind i et nyt, forvirrende og til tider uhyggeligt univers, hvor kendte roller og vaner forandres - både for bedstefaren, men i særlig grad også for hans barnebarn, der nu må finde nye måder at være sammen med bedstefar på  - i en ny virkelighed. (Væk | Teater Fluks)  

Hvor: Teaterhuset Filuren

Hvornår: VÆK opføres som en forestilling for skoleklasser: Onsdag d. 23. feb, torsdag d. 24. feb, fredag d. 25. feb og mandag 28. feb. Alle dage kl. 9.30 og 12.00. Der opføres desuden en åben forestilling søndag d. 27. feb. kl. 15.00.

Forestillingerne i Favrskov Kommune og Odder Kommune er endnu ikke fastlagte. 

For henvendelse til Teater Fluks: Koordinator Michelle Bach på michelle@teaterfluks.dk eller 20218313