Enigt byråd vil gøre Aarhus til en sexet by

På byrådsmødet onsdag aften nikkede et enigt byråd til forslaget om at nedsætte et unge seksualråd i byen. Rådet vil bestå af 15-28-årige aarhusianere, som vil få en central rolle i at forme og udvikle idéer til, hvordan vi skaber et sexet Aarhus, hvor alle kan udfordre deres seksualitet trygt, sikkert og sundt.  

Et af unge seksualrådets første opgaver bliver at udvikle en sex-punktsplan, der skal danne rammen for hele byens arbejde for at styrke den seksuelle sundhed for unge i Aarhus. Men de unge vil ikke stå alene med opgaven. Byens uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, civilsamfundet og andre aktører, der arbejder med seksuel sundhed for og med de unge bliver også en del af arbejdet. 

“Vi har i Aarhus allerede gode erfaringer med at få de unge og byens aktører til at stå sammen, når det handler om at rykke på vigtige sundhedsdagsordner. Det så vi sidst med etableringen af en plan for en sundere alkoholkultur. Nu skal vi gøre igen,” siger Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. 

Undersøgelser og dialog med de unge i Aarhus viser, at de unge savner undervisning og information, som følger med tiden, og som ikke er akavet. Samtidig savner de viden og rummelighed om seksuelle retninger og kønsidentiteter, og de efterspørger rammer, som sikrer dialogen om det at sætte grænser. For unge seksualrådet bliver ét af de centrale fokuspunkter derfor at sætte retning for den obligatoriske seksualundervisning, som bliver hverdag for de unge på gymnasiale uddannelser fra næste skoleår. 

“Vi ved, at de unge har mange og gode idéer. Gennem et stærkt samarbejde med eksempelvis både de lokale elevråd og rektorerne på vores ungdomsuddannelser, håber jeg, at netop de unges gode idéer bliver vigtige bidrage til den nye obligatoriske seksualundervisning, som Folketinget jo netop har vedtaget på opfordring fra de unge selv,” siger Christian Budde. 

Byrådets ambition om at forbedre den seksuelle sundhed blandt byens unge taler også ind i en af de centrale udfordringer, som Aarhus Kommune har særligt fokus på, nemlig hvordan vi forbedrer unges mentale sundhed. Data viser nemlig en klar sammenhæng mellem dårlig mental trivsel og uhensigtsmæssige sundhedsvaner såsom seksuel risikoadfærd og seksuelt overførte sygdomme. 

Unge seksualrådet får derfor også fokus på, hvordan vi stopper den eksplosive stigning i antallet af unge med en kønssygdom, og hvordan lettilgængelige tests og rådgivningstilbud kan målrettes både unge under uddannelse, unge udenfor uddannelse og unge med anden etnisk baggrund end dansk.