Manglende parkeringsmuligheder udfordrer behandlingen af borgere i eget hjem   

En forudsætning for hjemmebehandling er, at der altid bør være mulighed for hurtig kontakt til sundhedsfaglig ekspertise, men her har sundhedspersonalet store udfordringer med at finde parkering i akutte situationer. I de værste tilfælde aflyses besøg, når personalet ikke kan finde en parkeringsplads i nærheden - og derfor må indlægge patienten i stedet for.  

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Christian Budde er derfor gået sammen med rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang i en henvendelse til transportminister Thomas Danielsen for at undersøge, om man kan etablere særlige parkeringspladser på offentlige arealer til sundhedspersonale – det vil sige en ordning i stil med handicapparkering. 

- Det er naturligvis ikke en holdbart, at borgerne ikke kan få den behandling, der er behov for pga. dårlige parkeringsforhold. Det kan i sidste ende betyde, at vi er nødsaget til at indlægge borgeren på hospitalet for at få behandlingen. Det er alt for dyr en løsning, og derfor henvender vi os til transportministeren med henblik på en lovændring på området, lyder det fra Christian Budde.  

Problematikken med parkeringsmuligheder gælder for Aarhus Kommunes Akutteam, der i samarbejde med bl.a. praktiserende læger, vagtlæger og hospitalsafdelingerne kører ud til akut syge borgere i eget hjem. Men også Aarhus Universitetshospital udekørende teams fra f.eks. Ældresygdomme og Lungemedicinsk afdeling, oplever samme udfordringer.  

- Det er vigtigt for aarhusianernes sundhed og tryghed, at vi kan imødekomme behovet for at finde egnede p-pladser til det udekørende sundhedspersonale. Vi har ikke hjemmel til selv at ændre reglerne, og derfor skal vi i dialog med ministeren undersøge, hvilke muligheder vi har, så vi bedre kan imødekomme personalets behov. Det vil i sidste ende gavne borgerne, siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.  

Parkeringsforholdene udgør et konkret problem for sundhedspersonalet, der udleverer medicin og behandling af borgerne.