Plejehjem får ny forstander

Pårørendes dårlige oplevelser med Plejehjemmet Kongsgården er en af årsagerne til, at der bliver skiftet ud i ledelsen af plejehjemmet. Nuværende forstander bliver flyttet til andre opgaver i Sundhed og Omsorg og en mere erfaren leder bliver udpeget til at sikre videreførelse af en igangsat handlingsplan:

- Pårørende er kommet med eksempler på dårlig pleje og omsorg, som jeg ikke kan acceptere vi giver i Aarhus Kommune. Der er allerede sket mange forbedringer på Kongsgården, men i mine øjne er vi langt fra i mål. Der skal endnu mere tryk på kulturforandringen. Det er helt afgørende, at der bliver genskabt tillid til forholdene på plejehjemmet, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Der er sket mange gode tiltag på Plejehjemmet Kongsgården det seneste år, men det er ikke nok, fortæller rådmand Jette Skive:

- Beboertilfredsheden er steget, der er kommet bedre tilsynsrapporter, sygefraværet er faldet og økonomien er i plus. Men det er jo ikke nok, og det kan ikke gå hurtigt nok med at få ændret på kulturen. Der skal ikke sås tvivl om den pleje og omsorg, ældre, svage borgere kan få på plejehjemmene i Aarhus. Derfor er jeg tilfreds med, at vi udpeger en ny, erfaren forstander, der skal føre plejehjemmet i mål, siger Jette Skive.

Sundhed- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune blev præsenteret for en handlingsplan i februar, som skal gennemføres planmæssigt. Den nye forstander skal sammen med direktionen for Område Viby-Højbjerg sikre videreførelse af den igangsatte handlingsplan. Den nye forstander får ligeledes til opgave at medvirke til, at der blandt medarbejderne på Kongsgården skabes den nødvendige læring af forløbet og den kritik, som er fremført fra flere pårørende til nuværende og tidligere beboere på plejehjemmet.

Forvaltningen i Sundhed og Omsorg vil understøtte kulturprocessen med alle nødvendige ressourcer:

- Den nye forstanders første og vigtigste opgave bliver at gennemføre en kulturproces sammen med medarbejderne. Der må blandt medarbejderne ikke være nogen tvivl om, hvad der er takt og tone i god ældrepleje. Der skal også skabes et grundlag for et langt bedre samarbejde med de pårørende til beboerne, siger Kirstine Markvorsen, sundhed- og omsorgschef.

Den nye forstander på Plejehjemmet Kongsgården er Susanne E. Larsen, 52 år. Susanne E. Larsen er sygeplejerskeuddannet og har været leder i Aarhus Kommunes ældrepleje siden 2012 og forinden 16 år i Københavnsområdet. Susanne E. Larsen har blandt andet arbejdet som teamleder, viceområdechef og leder af sundhedsenhed.