Nyt skræddersyet plejehjem for mennesker med demens skal emme af hjem

I Aarhus Kommune får borgere med demens i den sene fase nu et helt nyt hjem. Et hjem, hvor plejepersonalet er specialiseret i at tage hånd om den svære sygdom. Og et hjem, hvor rammerne skaber muligheder for så vidt muligt at fortsætte et liv på egne præmisser. Aarhus’ nye demensspecialiserede plejehjem hedder Skovvang. 

“Vores altoverskyggende mål med Skovvang er klart: At det netop er et hjem. Et hjem, hvor mennesket er i centrum. Og hvor vi hjælper dem, der har det allersværest. Et hjem, hvor de ældre har lyst til at leve og bo. Groft sagt skal Skovvang opleves som et hjem – og ikke en arbejdsplads. Her skal være masser af varme, omsorg og hjemlig atmosfære,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive.   

Skovvang, der består af 125 boliger skræddersyet til mennesker med demens i en sen fase, åbner den 26. april. Det demensspecialiserede plejehjem er bygget med tanke på beboernes sygdom og udfordringer. Blandt andet skal den kunstneriske udsmykning på Skovvang være med til at stimulere sanserne, hjælpe beboerne med at orientere sig og bringe mennesker sammen i undring og samtale: 

“Stemningen må aldrig være domineret af, at det er en arbejdsplads for mange, men i stedet et hjem for alle beboere. Hvor alt fra farvevalg, materialevalg til møbler i både den private bolig og fællesmiljøerne er særligt udvalgt til at understøtte og stimulere beboerne. Og hvor det institutionelle er ude af syne. Det er vigtigt for os,” siger Jette Skive. 

Hos Pårørenderådet på Skovvang glæder formand, Søren Seeberg Sørensen, der selv har en hustru med demens, sig til, at de nye faciliteter tages i brug: 

“Jeg glæder mig enormt meget til, at Skovvang åbner. Jeg har fulgt med i udviklingen hver eneste dag, og det er blevet et fantastisk flot arkitektonisk byggeri på alle leder og kanter. Rammerne for at opbygge et stærkt demensfælleskab er i den grad til stede. Og som pårørende skal vi nok medvirke til at få udfyldt de rammer på bedste vis,” siger han. 

For at opretholde det højest mulige faglige niveau vil man med Skovvang skabe rammerne for en lærende kulturOg specialplejehjemmet skal blandt andet fungere som et samlingspunkt for uddannelse af studerende og praksiserfaring, hvor den enkelte medarbejder udvikler sig og forfiner pleje- og omsorgsindsatsen for nogle af de mest sårbare i samfundet. Læring i praksis er nøgleordet. 

“Rammerne for at kunne leve det gode liv udgøres i høj grad af de mennesker, der er omkring én. Det kræver høj faglighed og professionalisme at drage omsorg for en person med demens. Så vedkommende føler sig set, hørt og anerkendt. Heldigvis har vi et rigtig dygtigt plejepersonale på demensområdet i Aarhus, som løfter opgaverne hver eneste dag,” siger Jette Skive og fortsætter: 

“Samtidig er det en vigtig pointe, at nye, flotte bygninger med hjemlig atmosfære aldrig kan kurere demens. Vores demensramte beboere vil have de samme udfordringer og den samme sygdom som tidligere. Det ændrer et nyt specialiseret plejehjem ikke på. Men vi kan ændre på rammerne, plejen og omsorgen – og på den måde bedre livskvaliteten for beboerne og deres pårørende.” 

FAKTA 

  • Flytningen af de nuværende beboere fra Graham Bells Vej til Skovvang sker etapevist, så hver beboer oplever den nødvendige ro til at finde sig til rette i de nye omgivelser. 
  • Skovvang åbner på Skovvangsvej 97-99, Aarhus N. Foruden 105 plejeboliger har Skovvang 20 boliger til kortidsophold samt et dagcenter. 
  • Grundet corona er den officielle indvielse af Skovvang udskudt til den 10. september 2021.