Ambitiøs indsats skal fremme sundheden i Aarhus

Mens debatten ruller om en sundhedsreform, har politikerne i Aarhus tænkt at lade sig inspirere af Island og tage flere skridt for at fremme sundheden. Som eksempel er antallet af unge i Island, der har været fulde ”inden for den sidste måned” faldet fra 42 procent til 6 procent på tyve år. I Danmark har 52 procent af de 16-årige drukket alkohol inden for den sidste måned:

- Vi vil i det nye udvalg have store ambitioner om at fremme sundheden og livsglæden i Aarhus, for vi bør gøre langt mere for at øge vores levetid og få flere gode leveår. Derfor skal vi tænke i nye retninger, og vores anbefalinger bliver afleveret til byrådet. Især Island inspirerer os, som virkelig har rykket og givet borgerne bedre sundhed og flere idrætsaktiviteter, siger Peder Udengaard (S), som bliver formand for det nye sundhedsfremmeudvalg.

Danskerne mere usunde
Det nye udvalg er begyndt i februar, og politikerne i Aarhus peger på, at eksemplerne fra Island viser, at det kræver politisk vedholdenhed at understøtte sundheden:

- Aarhus er slet ikke så usund, når vi sammenligner os med resten af landet, men i forhold til de nordiske lande, er Danmark langt efter. Derfor er vi nødt til at gøre mere på sundhedsfremme- og forebyggelseområdet og ikke kun behandle, som regeringens sundhedsreform primært har fokus på, siger Peder Udengaard.

- Det bliver utrolig spændende at udforske, hvordan vi sammen med borgere og eksperter kan tage endnu flere nødvendige skridt for sundhedsfremme og forebyggelse, så vi ikke kun symptombehandler. Der skal fokus på tidlige og rettidige indsatser og på at se på hele borgerens livssituation. Vi kommer til at efterspørge input fra borgerne til udvalgets arbejde, og vi går i gang med det samme. Bagefter håber vi at have en masse løsninger på, hvordan vi skaber mere lighed i sundhed, siger Peder Udengaard.

Ny måde til at udvikle politik

Sundhedsfremmeudvalget er et midlertidigt §17.4 udvalg, som er nedsat, fordi Aarhus byråd ønsker at afprøve nye måder til at udvikle politik og finde løsninger på lokale udfordringer. Det sker ved at invitere borgere og eksperter ind i det politiske maskinrum.

Udvalget kaster sig over fire temaer, hvor de mener, sundheden kan fremmes: Mental sundhed, alkohol, geografisk ulighed i sundhed og sundheden for mennesker med handicap.

De byrådsvalgte medlemmer er: Peder Udengaard (S), formand, sundhedsfremmeudvalget, Dorthe Borgkvist (S), næstforperson, Steen Bording Andersen (S), Mette Bjerre (SF) og Hans Skou (V).

Undervejs vil de få input fra nogle af landets førende eksperter:

Sundhedsøkonomi (professor Jes Søgaard), sundhedsfremme og forebyggelse (professor Helle Maindal), social ulighed i sundhed og dataunderstøttelse (seniorforsker Finn Breinholt), familie og forældre (Anne Ernst Grøndal, næstformand i Aarhus Forældreorganisation), idrætsdeltagelse og foreningsliv (direktør Jakob Rathlev), mental sundhed (professor Carsten Obel) og almen praksis (praktiserende læger og formænd for Praktiserende Lægers Organisation i hhv. Region Midt og Aarhus, Lise Høyer og Jakob Ravn).

Fakta

På Island har de taget udgangspunkt i sundhed i et 0-100 års perspektiv, og udbyttet er færre unge der drikker, ryger cigaretter og ryger hash:

  • Udgangsforbud for unge: Unge under 13 år skal være hjemme kl. 20 om vinteren og kl. 22 om sommeren. Unge mellem 13 og 16 år skal være hjemme senest kl. 22 fra september til maj, og om sommeren må de være ude til midnat. Forældrepatruljer holder øje med at det overholdes.
  • Massivt samvær med forældre.
  • Du skal være fyldt 20 år for at kunne købe alkohol.
  • 6 procent af de islandske 10. klasseelever har drukket inden for den seneste måned – i DK har 52 procent af de 16-årige drukket inden for den seneste måned.
  • Masser af fritidsaktiviteter. Alle børn får tilskud til at dyrke idræt. I Reykjavik går 7 procent af budgettet til sport/fritid – i Aarhus er det 0,7 procent.
  • Samarbejde med skoler, ungdomsorganisationer, lokale civilsamfunds aktører m.fl.
  • Gode kammeratskaber.