Demens kender ingen grænser

På tværs af fem lande skaber Aarhus et projekt med udvikling af social- og sundhedsuddannelsen. Det kan være med til at præge undervisningen af kommende SOSU’er og betyde, at mennesker med demens får en endnu bedre behandling.

Projektet er skabt og ejet af SOSU Østjylland og udviklet i samarbejde med Demenscentrum Aarhus, Sundhed og Omsorg. Projektet kaldes DEAL og er støttet af EU´s uddannelsesprogram Erasmus+.

- Demens er en sygdom, der rammer mennesker fra alle samfundslag og som ikke kender til nationale grænser. Ved at arbejde sammen og lade os inspirere på tværs af lande, kulturer og samfundslag bliver vi dygtigere og tydeligere på, hvordan vi kan øge den viden og fremme de kompetencer, der styrker medarbejdere i arbejdet på demensområdet. SOSU OJ glæder sig til at blive klogere og være med til at udvikle uddannelserne på dette område, siger Anette Schmidt Laursen, direktør på SOSU Østjylland.

- Projektet vil være med til at styrke vores fremtidige medarbejdere i Aarhus Kommune i arbejdet med mennesker med demens. Vi glæder os til samarbejdet med SOSU Østjylland, og det bliver spændende, hvordan vi på tværs af landene kan inspirere hinandens kompetencer om demens, siger Elisabeth Flindt, demenschef, Sundhed og Omsorg.

- Vi er i Aarhus stolte af den indsats, vi yder for mennesker med demens og deres pårørende. Vi ved også, vi kan gøre det endnu bedre og give det voksende antal mennesker med demens endnu bedre hjælp. Dette projekt viser vores styrke, og jeg forventer, det får direkte betydning for fremtidige borgere med demens og deres pårørende, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Landene mødtes første gang til et to-dags partnermøde 18.-19. december i Aarhus, hvor Demens Centrum Aarhus og SOSU Østjylland var værter. De mødes igen i september 2019 i Meppel, Holland.

Fakta

DEAL står for Dementia, Education, Approach og Life. Projektet begynder 1. november 2018 og løber frem til 31. oktober 2020. Det har 3 prioriterende områder:

 • Styrkelse af demens nøglekompetencer i erhvervs- og professionsuddannelserne
 • Udvikling af erhvervs- og professionspartnerskaber med henblik på at fremme praksisnær læring i alle dens udgaver
 • Udvikling af høje og demens-relevante kvalifikationer og kompetencer.

Målgruppen er

  • undervisere på uddannelser
  • elever under uddannelse
  • plejepersonale
  • uddannelsespolitikere
  • pårørende til mennesker med demens.