Ledige får uddannelse og job og hjælper ældre

Ledige i jobkøen har skiftet dagpenge og kontanthjælp ud med en social- og sundhedshjælperuddannelse og voksenelevløn. Det er facit efter en ny indsats i Aarhus Kommune for at få ledige i arbejde.

- Løsningen er fantastisk for alle parter, for vi har samtidig problemer med at rekruttere medarbejdere. Det er stærkt, at vi sammen med jobcenteret i efteråret har skabt et helt hold på SOSU Østjylland, og jeg håber, vi kan gentage succesen her i begyndelsen af året. Det er et arbejde for mennesker, som virkelig brænder for pleje og omsorg og for at gøre en forskel for andre mennesker, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Oprindelig begyndte 28 ledige i virksomhedspraktik i Sundhed og Omsorg, hvoraf 20 mennesker var uddannelsesparate.

Én af dem er Susan Scharling Petersen, som for et år siden stoppede hos vagtcentralen ved Falck. Hun er 63 år og tidligere uddannet klinikassistent:

- Ligesom mange andre på vores hold, så ser jeg det lidt som en gave at få, især når jeg mistede mit arbejde og er lidt oppe i årene. Jeg var utrolig glad for virksomhedspraktikken og arbejdet med ældre mennesker. Det giver stor værdi tilbage til mig selv, siger Susan Scharling Petersen.

Hun har været i fire ugers virksomhedspraktik og tre måneders løntilskud:

- Jeg var faktisk helt ked af at skulle væk fra plejehjemmet igen og borgerne, men jeg glæder mig til at vende tilbage, når jeg er uddannet, siger Susan Scharling Petersen.

Gennemsnitsalderen på det nye hold er omkring de 40 år, og de kommende social- og sundhedshjælpere har meget forskellige baggrunde som kontorassistent, håndværker eller økonom.

- Fordelen er, at det er voksne mennesker, som allerede har en lang karriere bag sig og har taget et aktivt tilvalg. Det er samtidig en vigtig gestus fra Aarhus Kommune, at de får voksenelevløn i stedet for SU. Det kan være helt afgørende, når vi snakker voksne mennesker, som allerede har prøvet arbejdsfællesskaber og har andre kompetencer, siger Lise Knokgård, strategisk projektudvikler, SOSU Østjylland.

- Med en social- og sundhedshjælperuddannelse kan du arbejde inden for mange felter. Det er en livslang uddannelse med masser af muligheder for job.
Uddannelsesforløbet bliver kaldt SOSU-plus og er skabt i samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse og SOSU Østjylland.

Et nyt hold begynder i foråret 2019.

Fakta

Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) samarbejder om forskellige særindsatser for udvalgte målgrupper, hvor beskæftigelsesindsats bliver koblet med uddannelses- og rekrutteringsområdet.

Der er ikke tale om tilførsel af nye beskæftigelsesordninger og dermed et øget flow af aktiverede borgere, men om en ny- og samtænkning af de eksisterende.
Projektet SOSU-plus består af en virksomhedspraktik og et løntilskud med efterfølgende ansættelse som social- og sundhedshjælperelev. Målgruppen er voksne over 25 år, der allerede har en uddannelse men ønsker at skifte karrierespor.

Under forløbet bliver kandidater fulgt i tæt samarbejde mellem MSO og MSB. Der vil være uddannelsesrettet vejledning og feedback. Kandidaten skal vurderes klar til det efterfølgende trin i forløbet. I tilfælde af behov for opkvalificering angående adgangskrav på social- og sundhedshjælperuddannelsen, bliver supplerende undervisning sat i værk. Undervisningen bliver finansieret af MSB.

Favrskov Kommune har gennemført et lignende projekt med positive resultater og høj gennemførsel.