Reform: Borgerne får bedre og mere nære sundhedstilbud

- Regeringens udspil til sundhedsreform er et stort skridt i den rigtige retning. Reformen vil give aarhusianere større nærhed med sundhedstilbud i kommunen. Det er en rejse, vi har været på længe, hvor vi hele tiden har øget samarbejdet med de praktiserende læger og hospitalet. Nu får vi forhåbentlig en klarere rolle- og opgavefordeling, og pengene skal følge patienterne, siger Jette Skive (DF), rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

- Derfor er jeg også meget tilfreds med, at reformen lægger op til, at den kommende overordnede instans Sundhedsvæsen Danmark, bliver placeret i Aarhus. Det bekræfter os i, at vi har vist, hvordan det fremtidige sundhedsvæsen skal skrues sammen med høj grad af samarbejde og løsninger tæt på borgerne.

- Især det stigende antal ældre mennesker og kronikere vil kunne mærke en positiv forskel. Det seneste eksempel er vores aftale med PLO-Aarhus om en fælles diabetessygeplejerske, som kan hjælpe os med at give et bedre og mere nært tilbud til borgerne, siger Jette Skive.

- Vi har problemer med at rekruttere medarbejdere i ældreplejen. Foreløbigt er jeg glad for, at der bliver et øget optag af sygeplejersker og læger, og så vil jeg vente spændt på flere konkrete initiativer fra Regeringen til at sikre borgerne samme serviceniveau som i dag, og det kræver, at vi får uddannet flere på social- og sundhedsuddannelsen.

Større indsats for kronikere

Samarbejdet i Aarhus kommer efter, at almen praksis overtog en del af aktiviteterne fra sygehusambulatorierne, og diabetesskolen lukkede dermed i hospitalsregi 1. januar. Den overvejende del af udredningen og behandlingen af diabetes foregår nu hos egen læge, mens Aarhus Kommune støtter borgere ved de ændringer i dagligdagen, som en kronisk sygdom som diabetes kræver.

- De praktiserende læger har i langt højere grad overtaget udredning, vejledning og behandling af diabetes-patienter. Nogle borgere kan have behov for en ekstra indsats eller støtte for at ændre livsstil eller til at lære at leve med diabetes. Derfor har vi indgået en aftale med PLO-Aarhus om at ansætte en diabetessygeplejerske i fællesskab, som skal hjælpe både praktiserende læger og kommunen med den bedste viden og de bedste tilbud til borgerne, siger Jette Skive.

PLO-Aarhus glæder sig over det iværksatte samarbejde:

- Vi er glade for mere nærhed i tilbuddet til vores patienter, som får diabetes. Med aftalen med Aarhus Kommune kan vi nu også lettere få viden om og adgang til kommunens opfølgende tilbud til vores patienter siger Jakob Ravn, PLO-Aarhus.

- Vi får samlet kommunens rådgivning på området et sted og en rigtig god mulighed for i samarbejde at kunne strikke et individuelt forløb sammen for de patienter, der har brug for lidt mere. Det kan være patienter, der ud over deres diabetes måske også kæmper med andre ting i livet, siger Jakob Ravn.

I Aarhus lever 10.000 mennesker med type 2-diabetes, og 3.000 borgere skønnes at leve med sygdommen uden at vide det. Derudover er det estimeret, at yderligere 15.000 mennesker har en form for forstadie til sygdommen, hvilket betyder, at de er i stor risiko for at udvikle en egentlig type 2-diabetes.

Både kommune og praktiserende læger mener, at der fremover også skal være et endnu bedre samarbejde med andre aktører for at lykkedes. Det kan for eksempel være patientforeninger, idrætsforeninger, frivillige og civilsamfundet. De kan i høj grad medvirke til, at borgeren med diabetes kan indgå i fællesskaber og dermed mulighed for at fastholde en sund og aktiv livsstil. Derudover skal der være et tæt samarbejde med Steno Diabetes Center for at sikre den bedste viden på området.