Trygge rammer og inspirerende haverum til mennesker med demens

Det nye plejehjem med specialboliger til mennesker med demens får navnet Skovvang og kommer til at ligge ved Skovvangsvej, hvor plejehjemmet Abildgården tidligere lå. Skovvang skal afløse det nuværende specialplejehjem på Graham Bells Vej i Skejby.

”Når vi tager Skovvang i brug, får vi nogle fantastiske rammer for borgere med svær demens, og samtidig bliver det et sted, hvor vi får samlet den ypperste ekspertise på demensområdet”, siger rådmand Jette Skive om det nye plejehjem og fortsætter:

”Der er et klart behov for det.  I Aarhus alene lever der omkring 4.000 mennesker med demens, og deres sygdom påvirker ikke kun dem, men også deres pårørende. Jeg er glad for, at vi med det nye plejehjem vil være i stand til at give mennesker med svær demens det bedst mulige tilbud. Skovvang skal være et sted, hvor man føler sig velkommen og kan opleve en atmosfære af hjemlighed og hverdag på en naturlig, og ikke mindst tryg måde”, siger rådmand Jette Skive om det nye plejehjem.

Rådmanden tager selv de første spadestik sammen med en repræsentant for de pårørende, Arne Petersen.

I forbindelse med arrangementet vil deltagerne også få præsenteret en ny demensguide, som har været efterspurgt af mennesker med demens, deres pårørende, Alzheimerforeningen og Demensalliancen.

Demensguiden er en samlemappe og bliver opdateret og udvidet løbende, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Det vil give borgerne et overblik over deres muligheder og kan guide dem til de rigtige tilbud i netop deres situation.

Et trygt haverum

Skovvang kommer til at bestå af 105 almene plejeboliger, 20 boliger til korttidsophold og et dagcenter som kan tilbyde et pusterum til hjemmeboende med demens og deres pårørende.

Boligerne bliver opført i grupper på 12–15 – alle placeret omkring opholds- og aktivitetsrum.

Fra både boligerne og dagcentret vil der alle steder være udsyn til grønne områder og aktivitetsmuligheder.

Haverummet er et centralt sted i byggeriet, hvor alle kan færdes i trygge områder uden risiko for at blive væk.