Aarhus Kommune trækker fogedforbud mod TV2

Jacob Bundsgaard og Jette Skive udtaler i den forbindelse:

”Vi kan alle se, at beboeren bliver udsat for omsorgssvigt, men ifølge loven skal kommunen beskytte beboeren mod krænkelser gennem skjulte optagelser. Det er blevet fastslået i både byretten og landsretten. Vi har som kommune en handlepligt, og som myndighed har vi handlet og fulgt loven. Landsretten har dog ikke forholdt sig til, hvorledes Aarhus Kommune skal opfylde sin handlepligt. Derfor trækker vi nu forbuddet.”

Juridisk Afdeling i Aarhus Kommune har udarbejdet et notat. Ifølge dette notat fremgår det, at det nu er op til TV2, om de skjulte optagelser skal vises for danskerne.  

Aarhus Kommunes afgørelse er desuden sendt til Ankestyrelsen.

Aarhus Kommune handlede prompte på sagen tilbage i foråret, da man så udsendelsen. Det har haft personalemæssige konsekvenser, og Aarhus Kommune er i fuld gang med at genopbygge Kongsgården.

Læs mere om sagen via dette link på hjemmesiden