Rådmand: Bedre vilkår er vejen til rekruttering

- Plejen og omsorgen af ældre mennesker er alt for vigtig til, at vi rekrutterer hvem som helst. Jeg er glad for, at fire ministre vil undersøge de rekrutteringsudfordringer, vi har i kommunerne. Men det kan for nogen være fristende at gå på jagt efter revl og krat, men ældreområdet må ikke blive en arena for arbejdsprøvning.

Vi skal først og fremmest have endnu bedre vilkår i ældreplejen, for det får de rigtige mennesker til at vælge et fag, hvor du arbejder med liv og mennesker hver dag
Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

- I Aarhus har vi oplevet rekrutteringsudfordringen længe. Vi har lavet en attraktiv aftale med FOA om efteruddannelse af hjælpere til assistenter, hvad 170 har benyttet sig af. Vi flytter folk fra deltid til fuldtid og mange andre tiltag.

- Men grundlæggende skal flere midler til ældreområdet bruges på kvalitet og ikke kvantitet. Det skylder vi de ældre, som er rygraden i vores velfærdssamfund og de medarbejdere, som bevidst har valgt at arbejde med et fag med varme, nærvær og livsglæde, siger Jette Skive.

Læs også: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2018/Juni/Ministre-vil-have-undersoegt-mangel-paa-sosuer-og-sygeplejersker.aspx